guideubon

 

อุบลฯ สร้างนกหัสดีลิงค์ เตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์

นกหัสดีลิงค์-วัดกลาง-01.jpg

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดอุบลราชธานี การดำเนินก่อสร้างนกหัสดีลิงค์ เพื่อการเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (ทองหล่อ สํวโร, บัวศรี) น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., ศศ.ม., Ph.D., ปร.ด. ผศ.(พิเศษ) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง ณ เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 11-12  ธันวาคม พ.ศ.2563

สำหรับการสร้างนกหัสดีลิงค์นี้ มีตำนานเล่าว่า สมัยโบราณหลายพันปีมาแล้ว ในนครตักกะศิลาเชียงรุ้งแสนหวีฟ้ามหานคร พระมหากษัตริย์แห่งนครนั้นถึงแก่สวรรคต ตามธรรมเนียมต้องอัญเชิญพระศพออกไปฌาปนกิจที่ทุ่งหลวง ในครั้งนั้น พระมหาเทวีให้จัดการพระศพตามโบราณประเพณี ได้แห่พระศพออกจากพระราชวังไปยังทุ่งหลวงเพื่อถวายพระเพลิง

ขณะนั้นมี นกสักกะไดลิงค์ (ทางอีสานเรียกเช่นนี้) หรือ นกหัสดีลิงค์ ซึ่งกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารบินมาจากป่าหิมพานต์ นกได้เห็นพระศพคิดว่า เป็นอาหารของเขา จึงบินโฉบลงมาเอาพระศพจะไปกิน เมื่อพระมหาเทวีเห็นเช่นนั้น ก็ประกาศให้คนดีต่อสู้นกหัสดีลิงค์ เพื่อเอาพระศพคืนมา คนทั้งหลายก็อาสาต่อสู้นกหัสดีลิงค์ไม่ได้ ถูกนกหัสดีลิงค์จับกินหมด

นกหัสดีลิงค์-วัดกลาง-02.jpg

ในครั้งนี้ ธิดาแห่งพญาตักกะศิลาจึงเข้ารับอาสาสู้นกหัสดีลิงค์นั้น นางมีนามว่า สีดา นางได้ใช้ศรอาบยาพิษยิงนกหัสดีลิงค์ นกหัสดีลิงค์ถึงแก่ความตายตกลงมาพร้อมพระศพแห่งกษัตริย์องค์นั้น พระมาหาเทวีจึงโปรดสั่งให้ช่างทำเมรุคือ หอแก้วบนหลังนกหัสดีลิงค์ แล้วเชิญพระศพขึ้นประดิษฐานบนหลังนกหัสดีลิงค์ แล้วถวายพระเพลิงไปพร้อมกัน ตำนานมีกล่าวไว้ดังนี้

นกหัสดีลิงค์ กับพิธีศพในจังหวัดอุบลราชธานี

พิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์ พิธีที่หาชมได้ยากในอุบลฯ

ทำไม จ.อุบล ถึงมีพิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์

นกหัสดีลิงค์-วัดกลาง-03.jpg

นกหัสดีลิงค์-วัดกลาง-04.jpg

นกหัสดีลิงค์-วัดกลาง-05.jpg