guideubon

 

อุบลฯ ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ประชาชนแห่จับปลากันเนืองแน่น

เขื่อนปากมูล-ปิดประตู-01.jpg

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เขื่อนปากมูล นายอำเภอสิรินธร นายอำเภอโขงเจียมผู้แทนภาคประชาชน แทนประธานหอการค้าภาคอีสาน ร่วมเป็นสักขีพยานปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน อย่างเป็นทางการ ด้วยระบบ Automatic หรือระบบอัตโนมัติ โดยผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปิดประตูระบายน้ำอย่างเป็นทางการ ที่เขื่อนปากมูล อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เขื่อนปากมูล-ปิดประตู-02.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวว่า เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริม การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ การอุปโภคบริโภคของประชาชนที่อาศัยแถบลุ่มแม่น้ำมูลและบริเวณเขื่อนปากมูล ในพื้นที่ 3 อำเภอ รวมทั้ง การท่องเที่ยวและเป็นการปิดประตูระบายน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงนี้เป็นต้นไป

บรรยากาศภายหลังปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนด้านอำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม ได้มารออยู่บริเวณท้ายเขื่อนจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์จับปลา เพื่อหาปลาบริเวณท้ายเขื่อน ซึ่งพบว่า ระดับน้ำจากแม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ปลาติดอยู่ท้ายเขื่อนจำนวนมาก และทำให้ชาวบ้านได้หาปลาจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกัน ขณะที่บริเวณด้านหน้าเขื่อนปากมูลก็พบว่าพี่น้องประชาชนได้ไปหาปลาบริเวณนั้นเช่นเดียวกันจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว โดย @ปชส.อุบลราชธานี 

เขื่อนปากมูล-ปิดประตู-03.jpg

เขื่อนปากมูล-ปิดประตู-04.jpg

เขื่อนปากมูล-ปิดประตู-05.jpg