guideubon

 

พิธีสมโภชรูปหล่อบูรพาจารย์ เปิดอาคารบูรพาจารย์ และฉลองอายุวัฒนมงคล

รูปหล่อบูรพาจารย์-วัดศรีอุบล-01.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีสมโภชรูปหล่อบูรพาจารย์วัดศรีอุบลรัตนาราม พิธีฉลองอาคารบูรพาจารย์ ฉลองอายุวัฒนมงคล 5 รอบ ถวายมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ ที่ "พระราชธรรมสุธี" (สุขวฑฺฒโน ทองคู่, บุตรจันทร์) เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี และทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

รูปหล่อบูรพาจารย์-วัดศรีอุบล-02.jpg

โดยค่ำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นพิธีสมโภชน์รูปหล่อบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนารามจำนวน 11 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวชชีพราหมณ์ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พราหมณ์ประกอบพิธีอ่านโองการบรวงสรวงบูชาฤกษ์ พระเถราจารย์สวดคาถาพุทธาภิเษกสมโภชตลอดคืน จนถึงเวลา 03.39 น. ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 500 คน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บวชชีพราหมณ์และรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาจิตใจให้สะอาด สว่าง สงบ ปราศจากอบายมุขทั้งปวง

รูปหล่อบูรพาจารย์-วัดศรีอุบล-03.jpg

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 65 รูป โดยมี พระราชธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับคณะสงฆ์และทายกทายิกา วัดศรีอุบลรัตนาราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญในครั้งนี้

รูปหล่อบูรพาจารย์-วัดศรีอุบล-04.jpg

จากนั้น เป็นพิธีถวายมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ ที่ "พระราชธรรมสุธี" (สุขวฑฺฒโน ทองคู่, บุตรจันทร์) เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี และแต่งตั้งพระครูฐานานุกรม 4 รูป ซึ่งมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ตามด้วยพิธีเปิดป้ายอาคารบูรณาจารย์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระสงฆ์สมณะศักดิ์ 65 รูป รับทักษิณานุปทาน จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ – สามเณร จำนวน 120 รูปและพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 83 ทุน ตามลำดับ 

ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญดังกล่าว ตลอดจนจัดตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณงาน จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ 120 รูป และจัดเครื่องเครื่องไทยธรรม ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมงาน และร่วมบริจาคเงินทำบุญในโอกาสนี้ด้วย

รูปหล่อบูรพาจารย์-วัดศรีอุบล-05.jpg

สำหรับอาคารบูรพาจารย์หลังนี้ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 กำหนดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีขนาดความกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 13,730,000 บาท จัดสร้างเพื่อเป็นเถระบูชา แด่อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งเดิมชื่อ วัดศรีทอง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2398 โดยมีเจ้าอาวาสนับจากรูปแรกจนถึงปัจจุบัน รวม 10 รูป ซึ่งอาคารหลังนี้จะใช้ประโยชน์อเนกประสงค์ในการเป็นที่ประกอบศาสนาพิธีต่างๆ ของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

รูปหล่อบูรพาจารย์-วัดศรีอุบล-06.jpg

รูปหล่อบูรพาจารย์-วัดศรีอุบล-07.jpg

รูปหล่อบูรพาจารย์-วัดศรีอุบล-08.jpg

รูปหล่อบูรพาจารย์-วัดศรีอุบล-09.jpg

รูปหล่อบูรพาจารย์-วัดศรีอุบล-10.jpg