guideubon

 

ร้านค้าในอุบล ต้อนรับอาเซียน เขียนป้ายเป็นภาษาเพื่อนบ้านด้วย

อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดชายแดนประเทศเพื่อบ้านได้แก่ สปป.ลาว และกัมพูชา  ภายหลังจากจังหวัดอุบลราชธานีทำข้อตกลงเป็นเมืองคู่มิตรกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสอง ทำให้การเดินทางไปมาหาสู่กัน สะดวกมากขึ้น สามารถใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวได้ ประกอบกับเป็นด่านชายแดนทางบก ประชาชนทั้งสองประเทศจึงสามาถเดินทางด้วยรถยนต์ได้ สามารถย่นระยะเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก

ด้วยเหตุดังกล่าว ประชาชนทั้งประเทศไทย ลาว และกัมพูชา จึงเดินทางเข้าออกไปมากันมากขึ้น ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและการทำการค้า ธุรกิจร้านค้าต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีจึงเกิดการปรับตัว เขียนป้ายต้อนรับเป็นภาษาเพื่อนบ้านด้วย เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกคุ้นเคยและเป็นกันเอง ไกด์อุบลไปเดินที่ศุนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาอุบลราชธาี ก็เห็นหลายป้าย ทั้งลานจอดรถ ร้านอาหาร และซุ้มขายเสื้อผ้า

ภาษาอาเซียน-ประเทศเพื่อนบ้าน-01.jpg

ภาษาอาเซียน-ประเทศเพื่อนบ้าน-02.jpg

ภาษาอาเซียน-ประเทศเพื่อนบ้าน-03.jpg