guideubon

 

ลูกหลานอุบลฯ นับหมื่น ร่วมรำบวงสรวง สดุดีวีรกรรม “เจ้าคำผง”

รำบวงสรวง-เจ้าคำผง-01.jpg

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี พ.ศ. 2563

รำบวงสรวง-เจ้าคำผง-02.jpg

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้นำหัวหน้าส่วนราชการและลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่ากว่าหนึ่งหมื่นคน ประกอบพิธีไหว้สักการะพระเจ้าใหญ่องค์หลวง พิธีอัญเชิญรูปจำลององค์เล็กพระปทุมวรราชย์สุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) พร้อมด้วยเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณ เคลื่อนขบวนอัญเชิญจากวัดหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มายังบริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมือง จากนั้นได้นำกล่าวสดุดีวีรกรรม และรำดอกบัวบวงสรวงและรำถวายมือ ตามลำดับ

เพื่อเป็นการแสดงออกในความกตัญญูกตเวที และการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ที่ได้ก่อร่างสร้างเมืองอุบลราชธานีขึ้น ซึ่งท่านได้ครองเมืองอุบลราชธานีเป็นคนแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2321 จนถึงปี พ.ศ. 2338 รวม 17 ปี และถึงแก่พิราลัยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2338 สิริอายุได้ 85 ปี

ลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้พร้อมใจกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2539 และได้จัดพิธีสืบต่อเนื่องกันมาจวบจนถึงปัจจุบัน

คุณงามความดีของพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ที่ได้ปฏิบัติกรณียกิจสำคัญ ทั้งการก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี การสร้างวัดวาอารามที่สำคัญของเมือง การปกครอง การศาสนา และการสงคราม อันเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อชาวอุบลราชธานี เปรียบเสมือนเปลวไฟที่ลุกโชติช่วงในดวงใจของชาวอุบลราชธานีทุกคน แม้เวลาล่วงพ้นมานานแล้ว แต่เกียรติคุณของท่านนั้นหาได้เสื่อมคลายไปจากจิตใจของลูกหลานชาวอุบลราชธานีไม่ วันนี้จึงเป็นวันที่ลูกหลานทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันรำลึกถึงพระคุณท่าน จึงจัดให้มีพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมขึ้น ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราธานี จังหวัดอุบลรชธานี เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและความสมัครสมานสามัคคีของชาวอุบลราชธานีสืบไป

ภาพ : Non , Jeng N. Chaiyo , สเปญ เป็นคนชิคชิค , ฯลฯ ;
ข่าว : สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
https://www.facebook.com/GovOffice34000/posts/193533689109348

รำบวงสรวง-เจ้าคำผง-03.jpg

รำบวงสรวง-เจ้าคำผง-04.jpg

รำบวงสรวง-เจ้าคำผง-05.jpg

รำบวงสรวง-เจ้าคำผง-06.jpg

รำบวงสรวง-เจ้าคำผง-07.jpg