guideubon

 

จ.อุบล จัดโครงการสร้างฝายต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทิดพระเกียรติในหลวง

ฝายต้นน้ำ-ราชภัฏอุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, มณฑลทหารบกที่ 22, กรมทหารราบที่ 6, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โรงเรียนเพียงหลวง 12 และชุมชนบ้านท่าล้ง จัดโครงการสร้างฝายต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นการสร้างฝายต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 1 ณ บ้านท่าล้ง บ้านตามุย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และทรงเป็น “พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ” ของปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งสนองพระราชดำริในการสร้างฝายต้นน้ำในการช่วยชะลอน้ำ และกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งต้นน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป

ฝายต้นน้ำ-ราชภัฏอุบล-02.jpg

ฝายต้นน้ำ-ราชภัฏอุบล-03.jpg