guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 46 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 4 คลัสเตอร์

โควิดอุบล-เพิ่ม46-01.jpg

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 46 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 41 ราย แยกเป็น อ.เมือง 22 ราย, อ.วารินชำราบ 15 ราย, อ.น้ำยืน 2 ราย, อ.กุดข้าวปุ้น และ อ.นาเยีย พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,391 ราย รักษาหายสะสม 21,061 ราย กำลังรักษา 1,156 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 174 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

ประวัติการรับวัคซีนโควิดผู้ป่วยรายใหม่
1. ยังไม่ได้รับ 27 คน (58.7%)
2. รับวัคซีน 1 เข็ม 7 คน (15.22%)
3. รับวัคซีน 2 เข็ม 12 คน (26.08%)
4. รับวัคซีน 3 เข็ม - คน (- %)

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 79 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 49 ราย ผู้ปกครอง 30 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 102 ราย

คลัสเตอร์ร้าน Reunion อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี มีประวัติไปเที่ยวร้าน Reunion กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย เป็นลูกค้าในร้าน 

คลัสเตอร์ร้าน Home one (วัสดุก่อสร้าง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เป็นพนักงานในร้าน 1 ราย สัมผัสเพื่อนที่ป่วย และได้สัมผัสกับเพื่อนร่วมงานในร้าน วันนี้พบผู้ติดเช้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 14 ราย เป็นพนักงานในร้าน

โควิดอุบล-เพิ่ม46-02.jpg