guideubon

 

เลี้ยงหนอนไหมในหอพัก ถักทอผ้าไหม หารายได้ระหว่างเรียน

อรุณศักดิ์-กำจร-01.jpg

นายอรุณศักดิ์ กำจร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลูกชาวนาสู้ชีวิต นักกิจกรรม ผู้นำเยาวชนระดับตำบลและอำเภอ จากจังหวัดสุรินทร์ ผู้รักในงานฝีมือด้านการทอผ้าไหม ช่วงระหว่างเรียน เลี้ยงตัวหนอนไหมที่ห้องพัก เพื่อนำไปถักทอผ้าไหมสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นถิ่นอีสานให้คงอยู่ต่อไป

อรุณศักดิ์-กำจร-03.jpg

นายอรุณศักดิ์ กำจร หรือ เต๋า นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ภูมิลำเนา บ้านหนองคูน้อย ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อายุ 20 ปี นักศึกษานักกิจกรรมสู้ชีวิต กล่าวว่า ตนมีแรงบันดาลใจจากที่ครอบครัวมีฐานะยากจน แต่ตนก็ไม่เคยย่อท้อในทุกด้าน ยิ่งเป็นพลังให้ตนมีก้าวเดินและฝ่าฟันอุปสรรคสู่ความสำเร็จให้ได้ ตนจึงขยัน ตั้งใจเรียนพยายามมากกว่าคนอื่น ทำให้ดีที่สุด

ด้วยวิถีชีวิตชุมชนอีสานหมู่บ้านถิ่นกำเนิด จะมีกลุ่มผู้สูงวัยที่สืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าไหม ซึ่งตนได้สัมผัสและคลุกคลีทุกวันมาตั้งแต่เด็ก จึงมีความสนในใจ และชื่นชอบ ในการผลิตและทอผ้าไหม เรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงตัวหนอนไหม การอนุบาล การฟักตัว การสาวใยไหมจนนำมาสู่การทอผ้าไหม และยังสามารถคิดค้นลวดลายต่างๆ ของผ้าไหมขึ้นมาเอง จนสามารถได้รางวัลชนะเลิศในเวทีระดับอำเภอมาแล้ว

ด้วยตนมีความสนใจในการทำกิจกรรม และผ้าไหม ตนจึงได้รับการคัดเลือก ให้เป็นประธานกลุ่มผ้าไหมเยาวชนบ้านหนองคูน้อย ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองแกรองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าตูม ที่ปรึกษากลุ่มงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตนสนใจในการคิดและวิเคราะห์ จึงตัดสนใจเข้าศึกษาที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปัจจุบัน

อรุณศักดิ์-กำจร-02.jpg

เต๋า อรุณศักดิ์ กำจร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาว่างระหว่างเรียน ตนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเลี้ยงตัวหนอนไหมบนกระด้ง ในห้องพัก ผ่านกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงตัวไหม การสาวเส้นใยไหม การมัดหมี่ การย้อมสี และการทอเป็นผ้าไหมที่มีลวดลายที่สวยงาม สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัว และสร้างอาชีพแก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านในชุมชนที่ปลูกต้นหม่อน ช่วยอนุเคราะห์และเก็บใบหม่อน เพื่อนำมาเลี้ยงตัวหนอนไหมอีกด้วย

นับเป็นอีกแบบอย่างที่ดีของเยาวชน ในการมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรียนรู้ สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของพื้นถิ่นอีสาน สร้างสรรค์งานฝีมือหัตถกรรมสิ่งทอผ้าไหม ที่ทรงคุณค่ายิ่ง


เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

อรุณศักดิ์-กำจร-04.jpg

อรุณศักดิ์-กำจร-05.jpg

อรุณศักดิ์-กำจร-06.jpg

อรุณศักดิ์-กำจร-07.jpg