guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่บริการประชาชน รับซ่อมและสอนอาชีพ ฟรี!!

Fix-it-center-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

Fix-it-center-อาชีวะอุบล-02.jpg

ในโอกาสนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ลงนามความร่วมมือ กับโรงเรียนบ้านท่าช้าง และ เทศบาลตำบลท่าช้าง อ. สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐในการผลิต และพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานศึกษา ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ร่วมกันอย่างยั่งยืน

Fix-it-center-อาชีวะอุบล-03.jpg

สำหรับโครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน นั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ด้วยการซ่อมแซมและบริการให้คำแนะนำการดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในครัวเรือนและอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการเกษตรที่ชำรุด เสียหาย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 2 จุดด้วยกันคือ

จุดที่ 1 ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2563 และ

จุดที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 2,4-6 กันยายน 2563

นอกจากนี้ ยังบริการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมสร้างอาชีพเสริม ด้วยการสอนการทำน้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างรถ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆ เป็นต้น พร้อมด้วยสอนการทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้า ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ห่างไกลจากโรคภัย อีกทั้งสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประชาชนมีความรู้ สามารถต่อยอดนำไปประกอบเป็นอาชีพอิสระได้อีกทางหนึ่งด้วย

Fix-it-center-อาชีวะอุบล-04.jpg

Fix-it-center-อาชีวะอุบล-05.jpg

Fix-it-center-อาชีวะอุบล-06.jpg