guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการในอุบล

สถานประกอบการณ์-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อขยายและยกระดับอาชีวศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล” ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมในงานประกอบด้วย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขอรับสิทธิประโยชน์ ของผู้ประกอบกิจการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลลทั่วไปเข้าฝึกงาน และฝึกเตรียมเข้าทำงานกับผู้ประกอบกิจการ” วิทยากร นายเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จากนั้น เป็นการลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้ลงนาม และพยาน นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นพยานในการลงนามในครั้งนี้ กับสถานประกอบการแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

สถานประกอบการณ์-อาชีวะอุบล-02.jpg

- บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด
- สำนักงานเจตน์จิตการบัญชี
- โรงพยาบาลวารินชำราบ
- ร้านโอชิเน สาขาอุบลราชธานี
- โรงแรมทอแสง อุบลราชธานี
- ร้าน The 28 Coffee
- ร้านหมก

สถานประกอบการณ์-อาชีวะอุบล-03.jpg

และพิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน โดยเฉพาะให้ความอนุเคราะห์ รับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในแต่ละสาขา จำนวน 26 แห่ง

สถานประกอบการณ์-อาชีวะอุบล-04.jpg

โครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ อันเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ขยายและยกระดับไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล