guideubon

 

ผลการประกวดวาดภาพ “เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง”

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มแม่น้ำโขง-01.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เครือข่ายศิลปินภาคอีสาน จัดโครงการ “เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดประกวดวาดภาพ หัวข้อ "สายน้ำฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขง ประเภทบุคคล กลุ่มศิลปินอาชีพ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มแม่น้ำโขง-02.jpg

ผลการตัดสินปรากฏว่า นายธวัชชัย หอมทอง ครูคณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ด้วยผลงานที่ชื่อว่า “ ประกายศรัทธาแห่งลุ่มน้ำ” เป็นผลงานหนึ่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานีที่สามารถคว้ารางวัลมาครองได้สำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มแม่น้ำโขง-03.jpg

สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวด ได้แก่ ศิลปินจากจังหวัดสุรินทร์ คือ นายพัฒนา ฉิมงาม ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ด้วยผลงานชื่อว่า “รูปลักษณ์จิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำโขง”

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มแม่น้ำโขง-04.jpg

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตกเป็นของศิลปินจากจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ คำโยธา ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ด้วยผลงาน “สายใยแห่งความศรัทธา”

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล โดยทุกรางวัลจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท ได้แก่ 2 ศิลปินจากจังหวัดมหาสารคาม คือ นายปริญญา แสนคาน นายขวัญชัย ผิวทอง และรางวัลชมเชยอีก 1 รางวัล ได้แก่ ศิลปินจากจังหวัดศรีสะเกษ คือ นายธรรมนูญ กุลศิโรรัตน์

ศิลปินที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะเข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประธานในพิธีเปิดโครงการ“เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มแม่น้ำโขง-05.jpg

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มแม่น้ำโขง-06.jpg

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มแม่น้ำโขง-07.jpg

ผลงานทั้งหมดจะจัดแสดงร่วมกับผลงานศิลปินอาเซียน จากประเทศ ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา และศิลปินในเครือข่ายอีสาน ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อาชีวะอุบลฯ เชิญชมภาพวาดศิลปะลุ่มน้ำโขง ตลอดเดือนสิงหาคม 2563

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มแม่น้ำโขง-08.jpg

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มแม่น้ำโขง-09.jpg