guideubon

 

น้ำมูลขึ้น เหลืออีก 45 ซม. ถึงระดับตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ

45ซม-แม่น้ำมูล-วารินชำราบ-01.jpg

วันที่ 26 กันยายน 2564 สถานการณ์แม่น้ำมูลที่สถานีวัดระดับน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง อุบลราชธานี เมื่อเวลา 06.00 น. วัดได้ +111.45 ม.รทก. (เมตรจากระดับน้ำทะเล) เพิ่มขึ้น 0.55 เมตร จากเมื่อวาน และสูงกว่าปีที่แล้ว 1.93 เมตร เหลืออีก 0.45 เมตร จะถึงระดับตลิ่งฝั่วงอำเภอวารินชำราบ (+112.00 ม.รทก.)

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกถึงตกหนักในบางพื้นที่ สภาพอากาศมีเมฆปกคลุม มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดสถานการณ์ลำน้ำมูลน้อยได้เอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ ลุ่มต่ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี ส่งผลให้ราษฎรอพยพขึ้นมาอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 3 ชุมชน 14 ครัวเรือน 64 คน ได้แก่

1. ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 (ชุมชนวังแดง) จำนวน 9 ครัวเรือน 40 คน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง
2. ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ จำนวน 1 ครัวเรือน 12 คน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลากลางบ้าน
3. ชุมชนวัดบูรพาราม 1 จำนวน 4 ครัวเรือน 12 คน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณรอบบำบัด

45ซม-แม่น้ำมูล-วารินชำราบ-04.jpg

จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแมคโครวารินชำราบ แยกหนองตาโผ่น ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ ระดับน้ำสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร รถยังคงสามารถสัญจรไปมาได้ การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยประสานอำเภอวารินชำราบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ เทศบาลตำบลแสนสุขและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี นำเครื่องสูบน้ำติดตั้งเพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น และกองพันทหารราบที่ 6 พัน 2 จัดชุดกำลังพล จำนวน 12 นาย ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

45ซม-แม่น้ำมูล-วารินชำราบ-03.jpg

ล่าสุด กรมชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี ได้ติดสัญลักษณ์ ธงสีเหลือง ให้พี่น้องฝั่งอำเภอเมือง และ อำเภอวารินชำราบ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 24 ซม. แล้ว