guideubon

 

น้ำมูลล้น 4.50 ม. รุกคืบตัวเมืองอุบลฯ ใกล้ รพ.สรรพสิทธิ์

น้ำมูลล้น4เมตร50-01.jpg

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไดย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 06:00 น. ระดับน้ำวัดได้ 116.50 ม.รทก. เพิ่มขึ้น 0.03 เมตร จากเมื่อวาน สูงกว่าปีที่แล้ว 4.36 เมตร อัตราการไหล 5,735.00 ลบ.ม./วินาที

สถิติระดับน้ำสูงสุดจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 ตุลาคม 2521 สูงสุด 12.76 เมตร
วันที่ 18 ตุลาคม 2493 สูงสุด 11.56 เมตร
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 วัดได้ 11.50 เมตร (06.00 น.)
วันที่ 13 กันยายน 2562 สูงสุด 10.97 เมตร
วันที่ 27 ตุลาคม 2509 สูงสุด 10.79 เมตร
วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สูงสุด 10.77 เมตร

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 19 อำเภอ ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ จำนวน 15,960 ครัวเรือน 52,440 คน 
- อพยพ จำนวน 177 ชุมชน/หมู่บ้าน
- ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 86 จุด
- พักบ้านญาติ จำนวน 923 ครัวเรือน
- อพยพขึ้นที่สูง 2,750 ครัวเรือน

น้ำมูลล้น4เมตร50-02.jpg

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตราคงที่ ในช่วงวันที่ 12-14 ตุลาคม 2565 คาดการณ์ระดับน้ำที่สถานี M7 วันที่ 14 ตุลาคม 2565 จะอยู่ที่ 116.73 ม.รทก. สูงกว่าระดับตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ 4.73 เมตร

แม่น้ำมูลได้เพิ่มสูงขึ้น ล้นเข้าท่วมย่านการค้าในตัวเมืองอุบลราชธานี เช่น
- ถนนสรรพสิทธิ์ จากสี่แยกธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านดู่ ถึงหน้าร้านพิซซ่า สาขาสรรพสิทธิ์ ถัดจากนี้ไป จะเป็นสี่แยกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของจังหวัด

- ถนนพิชิตรังสรรค์ จากสี่แยกตัดถนนบูรพาใน ท่วมเลยขึ้นมาถึงหน้าโรงแรมลายทอง ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ของจังหวัด

- สะพาน 100 ปีสมเด็จย่า ข้ามฝั่งอุบล-วารินฯ แม่น้ำมูลล้นตลิ่งขึ้นมาถึงหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แล้ว

ถนนบูรพาใน-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

ถนนสรรพสิทธิ์-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

ถนนพิชิตรังสรรค์-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

 สะพาน100ปีสมเด็จย่า-น้ำท่วมอุบล-01.jpg