guideubon

 

อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านทนไม่ไหว ร้องนายอำเภอ

ห้วยวังนอง-กลิ่นเหม็น-01.jpg

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวเมตตา พงษ์ขยัน ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ อบต.ไร่น้อย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางทิพวรรณ ผันก้อน สมาชิก อบต.ไร่น้อย แจ้งว่าอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก

ห้วยวังนอง-กลิ่นเหม็น-02.jpg

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นปรากฎ ดังนี้

1. บริเวณที่ส่งกลิ่นเหม็นของอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

2. สาเหตุที่น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองส่งกลิ่นเหม็น เนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้
2.1 เป็นแหล่งที่น้ำเสียไหลมารวมกันจาก สนามบินกองบิน 21 และน้ำเสียจากการหมักขนมจีนจากบ้านนิคม ม.18 ต.ไร่น้อย ไหลมารวมกันเป็นเวลานาน
2.2 ไม่มีการไหลหมุนเวียนของน้ำ จึงทำให้เกิดการสะสมและหมักหมมเป็นเวลานาน จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
2.3 ไม่มีเครื่องเติมอากาศในการบำบัดน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็น

3. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แผนกอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้นำเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้ว ปรากฎว่าน้ำยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้

4. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย รับที่จะดำเนินการขอยืมเครื่องเติมอากาศจากสำนักงานชลประทาน เพื่อนำมาบำบัดน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นต่อไป

ห้วยวังนอง-กลิ่นเหม็น-03.jpg

ห้วยวังนอง-กลิ่นเหม็น-04.jpg