guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 448 ราย งานบวช ต.เขมราฐ ป่วย 72 เสี่ยงสูง 190 คน

งานบวชเขมราฐ-โควิด448-01.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 448 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 20 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 428 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 13,411 ราย รักษาหายสะสม 10,057 ราย กำลังรักษา 3,329 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 25 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 10 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ อายุต่ำกว่า 12 ปี 78 ราย 
ไม่เคยได้รับวัคซีน 53 ราย
และผู้ป่วยมีประวัติการรับวัคซีน ดังนี้
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 19 ราย
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 235 ราย
ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 60 ราย
ได้รับวัคซีน 4 เข็ม 3 ราย

ศูนย์ EOC สสจ.อบ. มีข้อสั่งการ ดังนี้
1. งานศพ งานบุญ ทุกงาน ขอให้ จนท.สธ./ อสม./ ผญบ. ไปร่วมจัดการตามมาตรการ Covid free setting จำกัดจำนวน 100 คน/ ตรวจสอบวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป/ ตรวจ ATK กลุ่มมาจากพื้นที่เสี่ยง/ HR-PUI ห้ามเข้า/ ไม่ให้มีมหรศพ/ การแสดง/หมอลำ- งดดื่มสุรา - รับประทานอาหาร 1 คนต่อ 1 ชุด (แยกรับประทาน)
2. ผู้ป่วยจากจังหวัดข้างเคียง หากตรวจพบเชื้อ ให้ส่งกลับ รพ.ต้นทาง ผ่านทีม SAT สสจ. ไม่ต้องรายงาน MIS ยกเว้นรายมีปอดอักเสบรุนแรงให้แอดมิตรักษาได้ ส่งใบแล็บ/ที่อยู่ เบอร์โทร ให้ทีม SAT สสจ. ทันที

งานบวชเขมราฐ-โควิด448-02.jpg

คลัสเตอร์งานบวช ต.เขมราฐ ม.1 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพนธ์ 2565 เป็นชาย อายุ 36 ปี มีอาการไข้ ไอ ไปร่วมงานบวชในหมู่บ้าน ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบคนร่วมงาน/ พระ ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย รวมผู้ป่วย 72 ราย เป็นผู้มาร่วมงานบวช/ แห่นาค/ พระในวัด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 190 คน อยู่ระหว่างกักตัว 190 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น นร. อายุ 16 ปี 2 ราย เข้ามาใน อ.เมืองอุบลฯ ไปห้างสรรพสินค้า กลับไปตรวจพบเชื้อ ตรวจผู้สัมผัสในห้องเรียน/เพื่อน พบเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 23 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 110 คนอยู่ระหว่างกักตัว 110 คน

คลัสเตอร์วงพนันไฮโล ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 40 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตั้งวงเล่นพนันในตำบล ผู็สัมผัสในวงพนันเพิ่ม พบเชื้อ 10/ ญาติและครอบครัว 4 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย รวมผู้ป่วย 42 ราย เป็นผู้เข้าไปเล่นพนัน/ ครอบครัว/ ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 143 คน อยู่ระหว่างกักตัว 143 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 107 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 174 คน อยู่ระหว่างกักตัว 174 คน

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 104 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 147 คน กักตัว 147 คน

คลัสเตอร์โรงเรียน ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก (ชุมชน-รร.โพนเมือง-รร.บ้านขามน้อย) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จากการสุ่มตรวจนักเรียน พบเชื้อ 20 ราย ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบติดเชื้อในครอบครัว/ ชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู็ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 76 ราย เป็นนักเรียน/ ครู/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 186 คน กักตัว 186 คน

คลัสเตอร์ ต.โพนงาม (ม.1,8,9,13) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 48 ปี มีประวัติเฝ้าพ่อป่วยที่ รพร.เดชอุดม กลัมาสัมผัสญาติ ครอบครัวในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 24 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน/ ครอบครัว ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 26 คน อยู่ระหว่างกักตัว 26 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสจากหลานในโรงเรียน ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น นร.12/ ครู 1/ ญาติ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 34 ราย เป็นนักเรียน/ ครู ในโรงเรียน/ ผู้ปกครอง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 159 คน อยู่ระหว่างกักตัว 159 คน

งานบวชเขมราฐ-โควิด448-03.jpg