guideubon

 

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ผู้ป่วยโควิดอุบล รวม 4,472 ราย

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 450 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 15 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 435 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 27,402 ราย รักษาหายสะสม 22,960 ราย กำลังรักษา 4,245 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 197 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,472 ราย มีประวัติเสี่ยงหรือสัมผัสเชื้อจาก ร้านอาหาร/สถานบันเทิง, ติดเชื้อในครอบครัว, คลัสเตอร์ในชุมชน และ งานเลี้ยงสังสรรค์ อำเภอที่มีผู้ป่วยเกิน 100 ราย ได้แก่ อ.เมืองอุบลฯ 2,042 ราย, อ.วารินชำราบ 575, อ.เดชอุดม 282, อ.พิบูลมังสาหาร 226, อ.น้ำยืน 142, อ.ม่วงสามสิบ 160 และ อ.เขื่องใน 111 ราย

คลัสเตอร์งานศพ-กุดข้าวปุ้น-01.jpg

คลัสเตอร์งานศพ ต.ข้าวปุ้น ม.14 อ.กุดข้าวปุ้น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 14 ปี มีประวัติสัมผัสเพื่อนป่วยที่มาจากต่างจังหวัด มาร่วมงานศพญาติ / สัมผัสครอบครัว / ผู้มาร่วมงานศพ 27-30 ธ.ค.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 12 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 242 คน

คลัสเตอร์งานกีฬาสี ต.ไพบูลย์ (ม.3,9,10,13) อ.น้ำขุ่น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นครูในโรงเรียน 2 ราย ไป กทม. กลับมาร่วมงานกีฬาสี รร. ใน รร.สัมผัส นร./ครู/ครอบครัว มีงานเลี้ยงกีฬาและมีผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 73 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 550 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านอาหารเสือน้อย อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นชาย 2 คน สัมผัสผู้ป่วย เป็นเพื่อนคลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง ไปรับประทานอาหารกับกลุ่มเพื่อน ในร้านเสือน้อย/ ครอบบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย รวมผู้ป่วย 77 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ชุมชน/กลุ่มเพื่อน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 262 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์งานศพ-ร้านแสนคำ-01.jpg

คลัสเตอร์ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 4 ราย คลัสเตอร์ร้านเอกมัย ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านแสนคำ มีพนักงานในร้านและกลุ่มเพื่อนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 102 ราย เป็นพนักงานในร้าน 6 ราย และลูกค้า 96 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 191 คน กักตัวทุกคน สุ่มตรวจผู้ป่วย 3 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 3 ราย 

คลัสเตอร์งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี ม.11 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 38 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 129 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน มีผู้ป่วยจากร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ เข้ามาเที่ยวในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 104 ราย  เป็นพนักงานในร้าน 5 ราย และลูกค้า 99 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 256 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์คอนเสิร์ตหมอลำ-สิรินธร-01.jpg

คลัสเตอร์งานคอนเสิร์ตหมอลำ อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นผู้ป่วย 2 ราย สัมผัสผู้ป่วยร้านเอกมัย ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตหมอลำ 29 ม.ค.65 ที่ อ.สิรินธร สัมผัสเพื่อนและผู้ร่วมงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 44 ราย เป็นผู้ไปงานหมอลำ 40 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 4 ราย พบผู้ป่วยในอำเภอสิรินธร พิบูลมังสาหาร เมืองอุบล โขงเจียม และเดขอุดม มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 240 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง อุบลราชธานี รอบสอง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง มีประวัติไปร้านเอกมัย กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 771 ราย เป็นผู้สัมผัสในร้าน 326 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 445 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2,196 คน กักตัวทุกคน สุ่มตรวจผู้ป่วย 20 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 20 ราย

คลัสเตอร์ช่างก่อสร้าง ต.นาเยีย ม.3 อ.นาเยีย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 48 ปี ช่างก่อสร้าง อ.เมือง ติดเชื้อจากกลุ่มเพื่อนช่าง ที่รับประทานอาหารร่วมกัน กับครอบครัว-คนในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 36 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ชุมชน/กลุ่มเพื่อน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 64 คน กักตัวทุกคน

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่-โควิดอุบล-02.jpg

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่-โควิดอุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511