guideubon

 

พิธีตั้งศาลพระภูมิพระชัยมงคลบดี โรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี

รพ-สนาม-ศาลพระภูมิ-02.jpg

วันที่ 28 พ.ค.63 เวลา 07.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญทักษินานุปทาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี

รพ-สนาม-ศาลพระภูมิ-01.jpg

จากนั้น เวลา 09.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิพระชัยมงคลบดี และศาลเจ้าที่(หลวงปู่คำดี) ณ บริเวณโรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี เพื่อเป็นที่สักการบูชายึดเหนี่ยวจิตใจ และให้ปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

รพ-สนาม-ศาลพระภูมิ-03.jpg

รพ-สนาม-ศาลพระภูมิ-04.jpg