guideubon

 

คลัสเตอร์งานกีฬาสี ป่วย 44 ATK บวก 17 สัมผัสเสี่ยงสูง 500 คน

กีฬาสีน้ำขุ่น-01.jpg

วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 554 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 29 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 525 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 26,113 ราย รักษาหายสะสม 22,768 ราย กำลังรักษา 3,149 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 196 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 0 ราย

ผลการสุ่มตรวจสายพันธุ์ผู้ป่วยโควิด จ.อุบลราชธานี (วันที่ 25 ธ.ค.64 - 6 ม.ค.65) พบสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) 26 ราย (อ.เมือง 12 / เดชอุดม 3 / วารินชำราบ 2/ เหล่าเสือโก้ก 3/ เขื่องใน 3/ พิบูลมังสาหาร 2/ โพธิ์ไทร 1) และสายพันธุ์เดลต้า (Delta) 1 ราย (อ.เขื่องใน)

คลัสเตอร์งานกีฬาสี ต.ไพบูลย์ (ม.3,9,10,13) อ.น้ำขุ่น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นครูในโรงเรียน 2 ราย ไป กทม. กลับมาร่วมงานกีฬาสี รร. ใน รร.สัมผัส นร./ครู/ครอบครัว มีงานเลี้ยงกีฬาและมีผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 44 ราย รวมผู้ป่วย 44 ราย ผลตรวจ ATK + 17 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 500 คน กักตัวทุกคน

กีฬาสีน้ำขุ่น-02.jpg

คลัสเตอร์งานคอนเสิร์ตหมอลำ อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นผู้ป่วย 2 ราย สัมผัสผู้ป่วยร้านเอกมัย ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตหมอลำ 29 ม.ค.65 ที่ อ.สิรินธร สัมผัสเพื่อนและผู้ร่วมงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 23 ราย เป็นผู้ไปงานหมอลำ 22 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 1 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 215 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านอาหารเสือน้อย อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นชาย 2 คน สัมผัสผู้ป่วย เป็นเพื่อนคลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง ไปรับประทานอาหารกับกลุ่มเพื่อน ในร้านเสือน้อย/ ครอบบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย รวมผู้ป่วย 46 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ชุมชน/กลุ่มเพื่อน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 200 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 4 ราย คลัสเตอร์ร้านเอกมัย ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านแสนคำ มีพนักงานในร้านและกลุ่มเพื่อนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 77 ราย เป็นพนักงานในร้าน 6 ราย และลูกค้า 71 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 191 คน กักตัวทุกคน สุ่มตรวจผู้ป่วย 3 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 3 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

กีฬาสีน้ำขุ่น-03.jpg

คลัสเตอร์ช่างก่อสร้าง ต.นาเยีย ม.3 อ.นาเยีย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 48 ปี ช่างก่อสร้าง อ.เมือง ติดเชื้อจากกลุ่มเพื่อนช่าง ที่รับประทานอาหารร่วมกัน กับครอบครัว-คนในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 29 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ชุมชน/กลุ่มเพื่อน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 64 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน มีผู้ป่วยจากร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ เข้ามาเที่ยวในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย รวมผู้ป่วย 82 ราย  เป็นพนักงานในร้าน 3 ราย และลูกค้า 79 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 243 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี ม.11 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 19 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 129 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง อุบลราชธานี รอบสอง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง มีประวัติไปร้านเอกมัย กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 27 ราย รวมผู้ป่วย 745 ราย กระจายอยู่ใน 23 อำเภอ เป็นผู้สัมผัสในร้าน 321 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 424 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2,161 คน (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม) สุ่มตรวจผู้ป่วย 20 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 20 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

กีฬาสีน้ำขุ่น-04.jpg