guideubon

 

ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ วันนี้เพิ่ม 44 ราย ในพื้นที่ 39 เป็น อ.เมือง 12 ราย

spot-map-ผู้ป่วยโควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 44 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 39 ราย แยกเป็น อ.เมือง 12 ราย, อ.วารินชำราบ 9 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 5 ราย, อ.บุณฑริก 4 ราย, อ.สำโรง 3 ราย, อ.เขมราฐ 3 ราย, อ.น้ำยืน 2 ราย และ อ.โขงจียม 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,866 ราย รักษาหายสะสม 18,392 ราย กำลังรักษา 1,326 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 148 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

spot-map-ผู้ป่วยโควิดอุบล-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นคนเข็นของในตลาด 1 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 2 ราย รวมผู้ป่วย 306 ราย

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ขายอาหารตามสั่ง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นพ่อค้าขายลาบ ที่อาคาร 6 (ยังไม่ได้กักตัว) รวมผู้ป่วย 21 ราย 

คลัสเตอร์ตลาดสดบุณฑริก อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าและลูก 2 ราย อาชีพจำหน่ายอาหาร/สินค้าส่งในตลาด ปัจจัยเสี่ยงไปซื้อของที่ตลาดวาริน และตลาดวารินเจริญศรี วันเว้นวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด (อยู่ระหว่างการกักตัว) รวมผู้ป่วย 25 ราย

คลัสเตอร์แผงขายเนื้อวัว ตลาดน้อย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าขายเนื้อ มีไข้ ไอ กลับมาจาก กทม. พื้นที่ระบาด ตรวจพบผู้ป่วยวงแรกเป็นกลุ่มครอบครัวขายเนื้อวัวในตลาดน้อย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว (กักตัว) รวมผู้ป่วย 22 ราย

คลัสเตอร์ สภ.เมือง อ.เมืองอุบลฯ  พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นตำรวจ 2 นาย ได้สัมผัสผู้ต้องหาที่ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโควิด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 2 ราย และผู้ต้องหาในห้องขัง 2 ราย (จาก อ.บุณฑริก) มีอาการหลังถูกปล่อยตัว รวมผู้ป่วย 13 ราย 

คลัสเตอร์ ต.ไร่น้อย ม.3 อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ได้ไปวัดบ้านปลาดุกเมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 (มีผู้สัมผัสเชื้อในวัด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 9 ราย

คลัสเตอร์ ต.นาโพธิ์ ม.2 อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยมีประวัติ สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก รพ.นาเยีย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย และจากการค้นหาเชิงรุก 2 ราย รวมผู้ป่วย 18 ราย

คลัสเตอร์บ้านทรายทอง ม.2 ต.ค่อน้อย อ.สำโรง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้า/พ่อค้า ขายของที่ตลาดวาริน ติดเชื้อจากตลาดวารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน รวมผู้ป่วย 33 ราย

ตลัสเตอร์ ต.บุเปือย ม.7 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อ-ลูก ไปรักษาในตึกผู้ป่วยใน รพร.เดชอุดม กลับมาน้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน (กักตัว) รวมผู้ป่วย 10 ราย

spot-map-ผู้ป่วยโควิดอุบล-03.jpg

spot-map-ผู้ป่วยโควิดอุบล-04.jpg