guideubon

 

ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก เมืองอุบลฯ ออกตรวจเยี่ยมผู้ที่เดินทางกลับจากภูเก็ต

ไม่ประมาท-การ์ดไม่ตก-01.jpg

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563  นายนคร  ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมาย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วัดอุณหภูมิร่างกาย ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว แก่บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 27 คน ที่อยู่ระหว่างกักตัวสังเกตุอาการอยู่ที่บ้าน หรือ Home Quarantine เป็นระยะเวลา 14 วัน

ไม่ประมาท-การ์ดไม่ตก-02.jpg

สำหรับรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.30 น. มีดังนี้

ผู้ป่วยยืนยัน 15 ราย
- ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
- ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- รักษาหายและส่งกลับบ้าน 15 ราย

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk contact) ของผู้ป่วยยืนยัน สะสม 169 ราย
- ได้กักสังเกตอาการ (Home quarantine) 169 ราย
- เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 145 ราย พบเชื้อ 3ราย (อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว)

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 480 ราย
- รายใหม่วันนี้ 5 ราย
- ผลตรวจไม่พบเชื้อ 462 ราย พบเชื้อ 15 ราย รอผล 3 ราย
- รักษาหาย จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 476 ราย ยังรักษาอยู่ 4 ราย

ผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัด
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 รวม 47,919 คน
- เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศที่เป็นพื้นที่ระบาดฯ 1,041 คน จาก กทม. และปริมณฑล 29,554 คน
และจากจังหวัดภูเก็ต 172 คน และจังหวัดอื่นๆ 17,152 คน
- ให้กักเพื่อสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home quarantine) 14 วัน จำนวน 47,919 คน
- เป็นผู้เดินทางกลับจากต่งประเทศและต่งจังหวัด (รายใหม่) วันนี้ จำนวน 408 คน
- พhนระยะกักเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน จำนวน 39,148 คน
- ยังอยู่ในระหว่างการสังเกตอาการที่บ้าน จำนวน 8,771 คน ติดตามให้คำแนะนำได้ครบทุกคน
- จัดศูนย์กักสังเกตอาการ (Local quarantine) บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน เพื่อกักสังเกตอาการผู้เดินทางจากต่างประเทศ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มีผู้อยู่ในระหว่างการกักฯ 24 คน

ไม่ประมาท-การ์ดไม่ตก-03.jpg