guideubon

 

ปรับเพิ่มการระบายน้ำ 4 เขือนลำน้ำชี

4เขื่อน-ลำน้ำชี-01.jpg

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายรังสรรค์ วันชัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ออกประกาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ฉบับที่ 1 เรื่อง การปรับเพิ่มการระบายน้ำ เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง และเขื่อนร้อยเอ็ด ดังนี้

4เขื่อน-ลำน้ำชี-03.jpg

ตามประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (44/2567) เรื่อง "ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" ในช่วงระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ด้านตะวันตกของประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง จะดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำชีทั้ง 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง และเขื่อนร้อยเอ็ด

ขอให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ แพและสถานีสูบน้ำต่างๆ เพื่อรองรับการระบายน้ำ ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง จะดำเนินการระบายน้ำในอัตราที่เพิ่มขึ้น อย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่ที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำชีให้ทราบทั่วกัน และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http:/middlechi:omp.rid.go.th/main/ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง หรือประสานงานกับ นายสุทัศน์ สุวรรณหาร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เบอร์โทรศัพท์ 089 579 1910

4เขื่อน-ลำน้ำชี-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511