guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 435 ราย 67% ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม

โควิดอุบล-เพิ่ม435-01.jpg

วันที่ 8 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 435 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 13 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 422 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 26,548 ราย รักษาหายสะสม 22,800 ราย กำลังรักษา 3,552 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 196 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม435-02.jpg

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 67.36% เคยได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม และอีก 10% เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 12 ปี (ยังไม่ได้รับวัคซีน)

คลัสเตอร์งานคอนเสิร์ตหมอลำ อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นผู้ป่วย 2 ราย สัมผัสผู้ป่วยร้านเอกมัย ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตหมอลำ 29 ม.ค.65 ที่ อ.สิรินธร สัมผัสเพื่อนและผู้ร่วมงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ป่วย 35 ราย เป็นผู้ไปงานหมอลำ 32 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 3 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 230 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง อุบลราชธานี รอบสอง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง มีประวัติไปร้านเอกมัย กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย รวมผู้ป่วย 758 ราย เป็นผู้สัมผัสในร้าน 324 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 434 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2,161 คน (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม) สุ่มตรวจผู้ป่วย 20 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 20 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

call-center-covid19-ubon-01.jpg

คลัสเตอร์ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน มีผู้ป่วยจากร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ เข้ามาเที่ยวในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 91 ราย  เป็นพนักงานในร้าน 5 ราย และลูกค้า 86 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 256 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 4 ราย คลัสเตอร์ร้านเอกมัย ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านแสนคำ มีพนักงานในร้านและกลุ่มเพื่อนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย รวมผู้ป่วย 92 ราย เป็นพนักงานในร้าน 6 ราย และลูกค้า 86 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 191 คน กักตัวทุกคน สุ่มตรวจผู้ป่วย 3 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 3 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

คลัสเตอร์งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี ม.11 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย รวมผู้ป่วย 36 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 129 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ช่างก่อสร้าง ต.นาเยีย ม.3 อ.นาเยีย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 48 ปี ช่างก่อสร้าง อ.เมือง ติดเชื้อจากกลุ่มเพื่อนช่าง ที่รับประทานอาหารร่วมกัน กับครอบครัว-คนในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 32 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ชุมชน/กลุ่มเพื่อน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 64 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์งานกีฬาสี ต.ไพบูลย์ (ม.3,9,10,13) อ.น้ำขุ่น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นครูในโรงเรียน 2 ราย ไป กทม. กลับมาร่วมงานกีฬาสี รร. ใน รร.สัมผัส นร./ครู/ครอบครัว มีงานเลี้ยงกีฬาและมีผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 42 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 500 คน กักตัวทุกคน

โควิดอุบล-เพิ่ม435-03.jpg