guideubon

 

แนวทางการคัดกรองและออกคำสั่งกักตัว เมื่อเดินทางเข้าอุบลฯ

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ทุกช่องทาง ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและกักกันตัวตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน พ.ศ.2563 นั้น

ตั้งแต่ 18 เม.ย.63 เข้าอุบลฯ ทุกช่องทาง ต้องกักตัวตามที่กำหนด

COVID-19-คัดกรอง-กักกันตัว-01.jpg

เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไกด์อุบลขอเผยแพร่ประกาศแนวทางการคัดกรอง และออกคำสั่งกักกันตัว ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้

เมื่อมีบุคคลเดินทางมาจากนอกเขตจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านจุดคัดกรอง ต้องให้รายงานตัวเพื่อเก็บข้อมูลบุคคลที่เดินทางผ่านเข้า - ออกจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะสอบถามประวัติการเดินทาง หากพบว่าท่านเดินทางมาจากมาจากเขตติดโรคติดต่อที่เป็นอันตราย หรือเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล หรือมีความเสี่ยงเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จะต้องคัดแยก เก็บข้อมูล สังเกตอาการ ก่อนจะส่งไปกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ ศูนย์เฝ้าพักสังเกตอาการ COVID-19 อุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หรือสถานที่อื่นๆ ที่ทางราชการกำหนด

หากไม่มีอาการไข้ และไม่ได้มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกคำสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน เป็นระยะเวลา 14 วัน

ใครคือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ คือ บุคคลที่ได้รับแต่ตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(3) ปลัดจังหวัด
(4) นายอำเภอ
(5) ปลัดอำภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
(6) ปลัดอำเภอ
(7) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(8) ปลัดเทศบาล
(9) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาหตำบล
(11) นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(12) เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำศาลากลางจังหวัด
(13) เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำที่ว่าการอำเภอ
(14) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(15) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(16) นายกเทศมนตรี
(17) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(18) ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(19) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(20) หัวหน้ากองหรือหัวหนฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(21) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล
(22) หัวหน้ากองหรือหัวหน้ฝ้ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหรือตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน
(23) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือ ปฏิบัติราชการในสังก้ตองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งนายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสัตวแพทย์

สถานที่ที่จะต้องรายงานตัวอยู่ที่ใดบ้าง

1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
2. สถานีรถไฟวารินชำราบ
3. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี
4. ด่านและจุดตรวจคัดกรอง ได้แก่

พื้นที่รอบใน จำนวน 7 จุด ได้แก่
1) เส้นทางอุบลราชธานี - อำนาจเจริญ ณ จุดตู้ยามขามใหญ่
2) เส้นทางอุบลราชธานี -ยโสธร ณ หน้าเทศบาลเมืองแจระเม
3) เส้นทางอุบลราชธานี - ศรีสะเกษ ณ หน้าหมู่บ้านสาริน 7
4) เส้นทางอุบลราชธานี - เดชอุดม ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีใค
5) เส้นทางอุบลราชธานี - สว่างวีระวงศ์ ณ หน้า สถานีตำรวจภูธสว่างวีระวงศ์
6) เส้นอุบลราชธานี - ตาลสุม ณ หน้า อบต. กุคลาด
7) เส้นอุบลราชธานี - ตระการพืชผล ณ ตู้ยามบ้านแต้น้อย

พื้นที่รอบนอก (รอยต่อจังหวัด) จำนวน 10 จุด ได้แก่

รอยต่อจังหวัดอำนาจเจริญ
1) อำเภอขมราฐณ สามแยกบันถ้ำเสือ/บ้านหนองผือ
2) อำเภอกุดข้าวปัน ณ ป้อมยามทางไปปทุมราชวงศา
3) อำเภอตระการพืชผล ณ สี่แยกบ้านนาไฮ
4) อำเภอม่วงสามสิบ ณ สี่แยกบ้านนาขมิ้พ/สามแยกบ้านหนองช้างใหญ่

รอยต่อจังหวัดยโสธร
- อำเภอเขื่องใน ณ ตู้ยามหน้าโรงเรียนสหธาตุ

รอยต่อจังหวัดศรีสะเกษ
1) อำเภอเขื่องใน ณ ตู้ยามบ้านกลางใหญ่
2) อำเภอวารินชำราบ ณ ตู้ยามห้วยขะยุง
3) อำเภอสำโรง ณ ตู้ยามบ้านแคน
4) อำเภอทุ่ศรีอุดม ณ อบต.นาห่อม
5) อำเภอน้ำขุ่น ณ บ้านโนนแสงเพชร หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น
6) อำเภอเดชอุดม ณ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม

แนวทางปฏิบัติในการรายงานตัวและออกคำสั่ง

1. เมื่อมีบุคคลเดินทางมาจากนอกเขตจังหวัด ผ่านจุดคัดกรอง ต้องให้รายงานตัวเพื่อเก็บข้อมูลบุคคลที่เดินทางผ่านเข้า - ออกจังหวัด
2. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะสอบถามประวัติการเดินทาง หากพบว่าท่านเดินทางมาจากมาจากเขตติดโรคติดต่อที่เป็นอันตราย ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน รวมถึงเชตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และพื้นที่การระบาดต่อเนื่องจากประเทศฝรั่งเศส สเปน สหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี้ และญี่ปุ่น เฉพาะเมืองฮอกไกโด โตเกียว ไอจิ วากายามะ คานางาวะ ชิบะ โอกินาวา เกี่ยวโต และโอชาก) หรือเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล (นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) หรือมีความเสี่ยงเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จะต้องคัดแยก เก็บข้อมูล สังเกตอาการ ก่อนจะส่งไปกักตัวในสถานที่ที่นายจ้างหรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนตแล้วแต่กรณีเป็นเวลา 14 วัน ณ ศูนย์เฝ้าพักสังเกตอาการ COVID-19 อุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หรือสถานที่อื่นๆ ที่ทางราชการกำหนด

หากไม่มีอาการไข้ และไม่ได้มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกคำสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน เป็นระยะเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตั้งแต่ระดับนายอำเภอขึ้นไป เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่งและระบุสถานที่กักตัว หากมีปัญหาให้หารือมายังจังหวัดอุบลราชธานี 

หากผู้ที่เดินทางไม่ปฏิบัติตามให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกหนังสือเตือน และหากยังพบว่ามีการฝาในคำสั่งดังกล่าว ให้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วและแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ เพื่อดำเนินดตีตามกฎหมายต่อไป

-ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-344664

-ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-353085