guideubon

 

สนามบินอุบลฯ เข้มมาตรการคัดกรอง ซักประวัติ อาจต้องกักตัว

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายสฤษติ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เพื่อสกัดกั้นและควบคุมการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ได้ดียิ่งขึ้น จังหวัดอุบลราชธานีจึงวางมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดโดยทางเครื่องบินให้เข้มข้นขึ้น ดังนี้

ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง หรือประเทศกลุ่มเสี่ยง ทุกคนต้องถูกคัดกรองและลงทะเบียนประวัติ ก่อนจะแยกปลายทางว่าผู้โดยสารนั้นๆ จะเดินทางต่อไปไหน มาอุบลฯ หรือจังหวัดข้างเคียง อย่างอนาจเจริญ ยโสธร หรือศรีสะเกษ และจะไม่อนุญาตให้ญาติมารับกลับ โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้ศูษย์ดำรงธรรม กับ อส. จัดรถบริการรับส่งผู้โดยสาร ด้วยรถที่เรียกว่ารถอากาศถ่ายเท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อมาส่งที่ศูษย์พักสังเกตอาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน ซึ่งที่นี่สามารถรองรับได้ถึง 200 คน ซึ่งรถอากาศถ่ายเท จะเป็นรถหกล้อขนาดกลาง มีความพิเศษตรงที่มีการแยกพื้นที่ระหว่างคนขับรถกับผู้โดยสารอย่างเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทได้สะดวก และจะไม่อนุญาตให้ญาติที่มารับโดยสารไปกับผู้โดยสารนั้นๆ ด้วย และในกรณีพบว่าผู้โดยสารมีอาการป่วยจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาอาการที่โรงพยาบาลสนามทันที สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน สนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงเปิดให้เดินทาง วันละเที่ยว เวลา 11.00 น.โดยสายการบินนกแอร์

COVID-19-สนามบินอุบล-คัดกรอง-01.jpg

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายสฤษติ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เพื่อให้การสกัดกั้นและควบคุมการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ได้ดียิ่งขึ้น จังหวัดอุบลราชธานีจึงวางมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดอุบลฯ โดยทางเครื่องบินที่เข้มข้นขึ้น ดังนี้

ผู้โดยสารทุกคน!! ต้องถูกคัดกรองและลงทะเบียน ซักประวัติการเดินทางที่ผ่านมา ก่อนจะแยกจุดหมายปลายทางว่าผู้โดยสารจะเดินทางต่อไปไหน มาอุบลฯ หรือจังหวัดข้างเคียง ได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร หรือศรีสะเกษ

ผู้โดยสารที่มีไข้จะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จังหวัดเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยง เช่น จังหวัดภูเก็ต จะถูกส่งไปกักตัวที่ศูนย์พักสังเกตอาการฯ บ้านยางน้อย อ.เขืองใน เป็นเวลา 14 วัน

ผู้โดยสารที่ผ่านการคัดกรอง และกรอกประวัติเรียบร้อยแล้ว จะต้องขึ้นรถที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้ ซึ่งเป็นรถที่มีอากาศถ่ายเท แยกผู้โดยสารกับคนขับรถออกชัดเจนเป็นสัดส่วน โดยไม่อนุญาตให้ญาติมารับ หรือโดยสารไปกับรถด้วย 

COVID-19-สนามบินอุบล-คัดกรอง-02.jpg

สำหรับผู้โดยสารที่มาจากจังหวัดใกล้เคียง จะถูกส่งตัวไปยังศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนั้นๆ ญาติสามารถไปรอรับได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ส่วนผู้โดยสารภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี หากผ่านการคัดกรองแล้ว ถ้าแพทย์ลงความเห็นให้กลับบ้านได้ จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home quarantine) 14 วัน และได้รับการติดตามจาก อสม.ในพื้นที่ต่อไป

COVID-19-สนามบินอุบล-02.jpg

ปัจจุบัน ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการ วันละ 1 เที่ยวบิน โดยสายการบินนกแอร์ ได้แก่ เที่ยวบิน DD9314 (ดอนเมือง - อุบลราชธานี) เวลาออกจากดอนเมือง 09.30 น. ถึง อุบลราชธานี 10.35 น. และเที่ยวบิน DD9315 (อุบลราชธานี - ดอนเมือง) เวลาออกจากอุบลราชธานี 11.10 น. ถึง ดอนเมือง 12.10 น. 

ภาพโดย จิรวัฒน์ บุญจอง