guideubon

 

ปิดฉากอย่างสมบูรณ์ กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”

กันเกราเกมส์-อุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม กับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการชิงชัยทั้งสิ้น 319 เหรียญทอง จาก 27 ชนิดกีฬา มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมถึง 111 สถาบัน ทัพนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกว่า 15,000 คนเข้าร่วมในครั้งนี้

กันเกราเกมส์-อุบล-02.jpg

ช่วงเวลาของการแข่งขันตลอดระยะเวลา 10 วัน ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพจนผ่านลุล่วงไปด้วยดี หลายสถาบันให้การยอมรับในการเป็นเจ้าภาพได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ทั้งด้านจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่เพียงพอและได้มาตรฐานตามที่คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา กำหนด ด้านพิธีเปิด-ปิด ด้านสถานที่พักนักกีฬา สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมสะดวกที่รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมนันทนาการ ขององค์กร สสส.สำหรับนักกีฬาได้ผ่อนคลายในช่วงยามเย็นเว้นว่างจากการแข่งขัน

กันเกราเกมส์-อุบล-03.jpg

สำหรับพิธีปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ สนามกีฬากลาง โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานผลการดำเนินงานจัดการแข่งขัน

กันเกราเกมส์-อุบล-04.jpg

ซึ่งผลการแข่งขัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง คว้า 51 เหรียญทอง รองแชมป์ สถาบันการพลศึกษา คว้า 47 เหรียญทอง ลำดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 30 เหรียญทอง ส่วนเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้า 2 เงิน 1 ทองแดง อยู่ในลำดับที่ 49 ในการแข่งขัน

กันเกราเกมส์-อุบล-05.jpg

ในส่วนของการส่งมอบธง กกมท. ให้แก่เจ้าภาพปีต่อไป นั่นคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งมี รองศาสตราจารย์จิระพล ศรีเสริฐผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้รับมอบ จากศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ มทส.ได้นำชุดการแสดง รำโทน ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวนครราชสีมา และเชียร์ลีดดิ้ง ร่วมโชว์ในงานนี้ด้วย ส่วนการแข่งขันฯ ครั้งที่ 44 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 – 21 มกราคม 2560 ชิงชัย 320 เหรียญทองจาก 27 ชนิดกีฬา ภายใต้แนวคิด “กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิต และมิตรภาพ” พร้อมเปิดตัวสัตว์นำโชค“พี่สุระ-น้องนารี” แมวโคราช หรือแมวสีสวาด ที่มีความน่ารักไม่แพ้ “พี่บึกบึน-น้องบัวบาน” แห่ง “กันเกราเกมส์”

กันเกราเกมส์-อุบล-06.jpg

ความสำเร็จของการจัดการแข่งขันกีฬาปัญญาชน ในครั้งนี้ ที่มุ่งเน้นให้เป็นเกมส์กีฬาแห่งมิตรภาพ และส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษาไทยมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและมีความเป็นเลิศด้านกีฬา ตามคำขวัญการจัดการแข่งขันที่ว่า “สายน้ำ แสงตะวัน เชื่อมสัมพันธ์ สามัคคี” พร้อมกับประกาศนโยบาย “กันเกราเกมส์ สร้างสามัคคี ปลอดเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติด” ตลอดช่วงการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปีในการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย