guideubon

 

ตร.อุบลฯ จับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยผ่านระบบออนไลน์

ตำรวจอุบล-หน้ากากอนามัย-01.jpg

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 19.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ดำเนินการจับกุมกรณีมีผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยผ่านระบบออนไลน์ (เฟสบุ๊ค)

ตำรวจอุบล-หน้ากากอนามัย-02.jpg

 

โดยสายลับทำการล่อซื้อบริเวณหน้าโลตัสเอ็กเพรส ถ.อุบล-ตระการ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จำนวน 1 ลังมี 50 กล่อง รวม 2,500 ชิ้น ในราคา 34,000 บาท (ชิ้นละ 13.6 บาท) มีความผิดกรณีจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาสูงเกินสมควร ตาม มาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ