guideubon

 

พรรครวมใจ ม.อุบล ครองพื้นที่ สมัยที่ 4 “สิทธินนท์” นายกสโมสรนักศึกษา

เลือกตั้ง-มออุบล-01.jpg

พรรครวมใจ ม.อุบล เบอร์ 2 ชนะการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558 นายสิทธินนท์ ศรีพันธ์ หัวหน้าพรรค เป็นว่าที่นายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558 แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง กำหนดหน่วยเลือกตั้งตามคณะต่างๆ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 พร้อมนับคะแนน ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน โดยมี พรรคเรารักม.อุบล เบอร์ 1 และพรรครวมใจ ม.อุบล เบอร์ 2 ลงรับการเลือกตั้งในปีนี้ และรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมสังเกตการณ์ตลอดการนับคะแนน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในส่วนของบรรยากาศการเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนักศึกษาทุกคณะให้ความสนใจ และตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวนมาก หลังจากที่ทั้ง 2 พรรค ได้ลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่ต่างๆ พร้อมนำเสนอนโยบายพัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้อย่างน่าสนใจ ส่วนการนับคะแนน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบการทุจริตใดๆ

สำหรับผลการนับคะแนน ปรากฏว่า พรรครวมใจม.อุบล เบอร์ 2 ได้รับการเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียง 3,425 คะแนน ในขณะที่ พรรคเรารักม.อุบล เบอร์ 1 ได้ 2,659 คะแนน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจักได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษา ประจำปี 2558 โดยมี นายสิทธินนท์ ศรีพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และถือว่าเป็นว่าที่นายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลือกตั้ง-มออุบล-03.jpg

ภายหลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง นายวิธาน ไชยพิมพ์ นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้ลงสมัครพรรค เรารัก ม.อุบลฯ เบอร์ 1 ได้ร่วมแสดงความยินดี กับพรรคเรารักม.อุบล ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ พร้อมยอมรับผลการเลือกตั้ง อย่างไรก็ดีสมาชิกพรรคเรารัก ม.อุบล ยินดีให้ความช่วยเหลือในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป พร้อมทั้งนี้ นายวิธาน ไชยพิมพ์ ได้จับมือแสดงวามยินดี และคล้องมาลัยดอกไม้สดให้กับ นายสิทธินนท์ ศรีพันธ์ ว่าที่นายกสโมสรนักศึกษา โดยมี นายนรพันธ์ จันทร์หอม นายกสโมสรนักศึกษา ร่วมยินดีในครั้งนี้ด้วย

สิทธินนท์-ศรีพันธ์-01.jpgด้าน นายสิทธินนท์ ศรีพันธ์ หัวหน้าพรรครวมใจ ม.อุบล กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนนักศึกษา ให้กับพรรครวมใจ ม.อุบล เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษา ในการดำเนินการบริหารกิจกรรมโครงการต่างๆ ตลอดจนเป็นตัวแทนสำคัญ ในการผลักดันนโยบายต่างๆ สวัสดิการ ทุนการศึกษา และสิทธิต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับ อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาต่อไป และได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับว่าเป็นสมัยที่ 4 แล้ว ที่พรรครวมใจ ม.อุบล ยังครองใจชาว ม.อุบลฯ ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ไว้วางใจเลือก "พรรครวมใจ ม.อุบล" มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ เพื่อรับใช้เพื่อนพี่น้องชาว ม.อุบลฯ อีกครั้ง พรรครวมใจม.อุบล พร้อมที่จะเข้ามาอาสา ทำหน้าที่สร้างสรรค์กิจกรรม มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อนักศึกษาม.อุบลฯ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด สมกับที่ได้รับไว้วางใจ ในครั้งนี้

นับว่าเป็นอีกเวทีเลือกตั้งของสถาบันการศึกษา ที่แสดงออกถึงประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รู้แพ้รู้ชนะ สู่การเป็นแบบอย่างที่ดี ของการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติต่อไป