guideubon

 

อุบลฯ ประกาศขยายระยะเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ขยายเวลา-ปิดสถานที่-01.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มิให้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงให้ยกเลิกวิธีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ โดยวิธีการเป่าแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ และขยายระยะเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

1. สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ได้แก่ โรงเบียร์ ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ หรือสถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จำหน่าย รวมถึงแพ สวนน้ำ หรือสถานบันเทิงที่จัดให้มีดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงหรือการแสดงดนตรี หรือ การจัดกิจกรรม หรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิง สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ตู้เกมส์ ร้านเกมส์ สถานประกอบการ อาบ อบ นวด นวดแผนโบราณ สปา สถานประกอบการเพื่อสุขภาพคลินิกเวชกรรมที่มีบริการเสริมความงาม (ให้ปิดฉพาะส่วนการให้บริการเสริมความงาม) คลินิกการแพทย์แผนไทย หรือคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ปิดเฉพาะส่วนการรักษาโดยการนวด) คลินิกแพทย์แผนจีน (ให้ปิดเฉพาะส่วนการรักษาแบบฝังเข็ม) และร้านเสริมสวย (ให้ปิดเฉพาะส่วนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับใบหน้า เช่น นวดหน้า โกนหนวด)

2. โรงภาพยนตร์ โรงแสดงงิ้ว โรงละคร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ หรือสถานที่ที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ

3. สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

4. สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

5. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

6. สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

7. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

8. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม พิพิธภัณฑสถาน และห้องสมุดสาธารณะ

9. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

10. สวนสนุก สนามเด็กเล่น สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง

11. สนามมา/โรงเรียนสอน/ที่ฝึกซ้อมม้าและไก่ชน

12. ถนนคนเดิน ตลาด ตลาดนัดเคลื่อนที่ ตลาดนัตโคกระบือ และตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรชีวิต) ตลอดจนสถานที่ที่มีคนมาชุมนุมหรือมีกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก (การตะโกน เชียร์) การสัมผัส ถูกเนื้อตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกัน

ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

 ขยายเวลา-ปิดสถานที่-02.jpg

ขยายเวลา-ปิดสถานที่-03.jpg