guideubon

 

แจ้งความเพิ่ม 4 แห่ง ร้านอาหารกึ่งผับ ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโควิด

แจ้งความเพิ่ม4แห่ง-01.jpg

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายณัฐพร ไชยธงรัตน์ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง นายอธิพันธ์ วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนายณรงค์กรณ์ หลักคำ ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี กับผู้ประกอบการร้าน อาหารหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) เพิ่มเติมจำนวน 4 ราย ในฐานฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 54559/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จนเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

ซึ่งอำเภอเมืองอุบลราชธานีได้รวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งบันทึกการสอบสวนโรคของทีมสาธารณสุขที่เชื่อมโยงชัดเจนว่าผู้ติดเชื้อได้ไปใช้บริการจริง ตลอดจนมีการเปิดบริการเกินเวลาและปล่อยปละละเลยให้มีการจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน อันเป็นพฤติการณ์ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าว

สำหรับร้านอื่นที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิดดังกล่าว อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุม เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมต่อไป

แจ้งความเพิ่ม4แห่ง-03.jpg

แจ้งความเพิ่ม4แห่ง-02.jpg