guideubon

 

พาณิชย์จังหวัดอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายไข่ไก่

ไข่ไก่ราคาแพง-01.jpg

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวณิชมน ศรีนุเสน ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ ณ ตลาดสดหนองบัว และตลาดสดดอนกลาง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

ไข่ไก่ราคาแพง-02.jpg

ในการนี้ ได้แจ้งเตือนพ่อค้าแม่ค้า ให้ปิดป้ายแสดงราคาขายปลีกให้ชัดเจน และห้ามมิให้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาไข่ไก่ การจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร หรือกักตุนสินค้า ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปิดป้ายแสดงราคา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  โดยสำนักงานฯจะได้ร่วมกับทางตำรวจและ กอ.รมน. ทำการตรวจจับกุมดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนต่อไป

สำหรับสถานการณ์ไข่ไก่ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนประชากรในจังหวัดมี 1,800,000 คน ซึ่งมีการบริโภคไข่ไก่ 1,130,000 ฟอง/วัน แต่กำลังผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี 560,000 ฟอง/วัน และมีไข่ไก่จากต่างจังหวัดประมาณ 740,000 ฟอง/วัน 

แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ มีปัญหาของราคาไข่ไก่ตกต่ำ ทำให้กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้มีการปลดไก่เร็วขึ้น ทำให้กำลังผลิตในพื้นที่ลดลง เหลือเพียง 340,000 ฟอง/วัน แต่สถานการณ์ในปัจจุบัน มีการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ความต้องการซื้อไข่สำรอง เพื่อการบริโภคในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และไข่ไก่มาจากต่างจังหวัดมีปริมาณลดลง ทำให้ไข่ไก่ในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

ไข่ไก่ราคาแพง-03.jpg

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

1. ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอนกราชอาณาจักร ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563

2. ชะลอการปลดไก่ไข่ในฟาร์มให้ช้าลง

3. ไก่สาวที่เริ่มเลี้ยงใหม่ ก็จะเริ่มทยอยให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

4. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีการกระจายไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้เพิ่มมากขึ้น

5. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ ศูนย์รวบรวมไข่ ตรึงราคาขายส่งไข่ไว้ เพื่อไม่เป็นภาระด้านราคากับผู้ขายปลีก

จังหวัดอุบลราชธานี จะได้ส่งทีมงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อออกไปกำกับดูแลการขายปลีก ไม่ให้ค้ากำไรเกินควร และมีการปิดป้ายราคาให้ชัดเจน