guideubon

 

อ.เดชอุดม ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

COVID-19-บขส-เดชอุดม-01.jpg

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีขนส่งอำเภอเดชอุดม นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้ ปลัดอำเภอพร้อมด้วยผู้จัดการสถานีขนส่งอำเภอเดชอุดม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม เจ้าหน้าที่เทศบาลเทศบาลเมืองอุดม และประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่สถานีขนส่งอำเภอเดชอุดม ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในการกักตัว 14 วัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำรถโดยสารรับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

COVID-19-บขส-เดชอุดม-02.jpg

COVID-19-บขส-เดชอุดม-03.jpg

COVID-19-บขส-เดชอุดม-04.jpg