guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ สั่งปิดสถานที่ และงดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

 COVID-19-ปิดสถานที่-01.jpg

วันที่ 22 มีนาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ ส่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) นั้น เพื่อให้ความหมายของสถานที่ที่จะต้องปิดเป็นการชั่วคราวมีความเข้าใจตรงกัน และเจ้าของสถานที่ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และเป็นการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม) จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

1.1 สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ได้แก่ โรงเบียร์ ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ หรือสถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จำหน่าย รวมถึง แพ สวนน้ำ สวนสนุก หรือสถานบันเทิงที่จัดให้มีดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงหรือการแสดงดนตรี หรือการจัดกิจกรรมหรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิง

1.2 โรงภาพยนตร์ โรงแสดงงิ้ว โรงละคร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ

1.3 สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

1.4 สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

1.5 สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

1.6 สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

1.7 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

1.8 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ

1.9 สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

1.10 สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกมส์

1.11 ตลาด และตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต)

2. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย ดังนี้

2.1 สนามม้า/ โรงเรียนสอน/ที่ฝึกซ้อมม้าและไก่ชน

2.2 ถนนคนเดิน ตลาดนัดเคลื่อนที่ ตลาดนัดโคกระบือ ตลอดจนสถานที่ที่มีคนมาชุมนุม หรือมีกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก (การตะโคน, เชียร์) การสัมผัสถูกเนื้อตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกัน

3. ให้งดการจัดงานหรือกิจกรรม ที่รวมคนจำนวนมาก และมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เช่น การจัดการแสดงดนตรี การจัดงานบุญประเพณี งานมงคล และอวมงคลที่มีดนตรี การแสดงพื้นบ้าน คอนเสิร์ต และการจัดงานแสดงสินค้า ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว เว้นแต่กิจกรรมที่มีความจำเป็น ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานีโดยเคร่งครัด หากมีความจำเป็นต้องจัดงาน หรือกิจกรมที่มีการชุมนุมคนตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป ขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จัดงาน เพื่อดำเนินการตามคำแนะนำและมาตรการของจังหวัดต่อไป