guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ ประกาศเลื่อน กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

ราชภัฏอุบล-ภาพหมู่บัณฑิต-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศเรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และกิจกรรมชุมนุมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

โดยที่ปรากฎข้อเท็จจริงว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรด COVD-19 เพิ่มขึ้นในประเทศ และทั่วทุกภูมิภาคของโลก และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา) จากเดิมที่กำหนดจัดในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรด COVID-19 จะคลี่คลาย หรือจนกว่าจะมีประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ รวมทั้งให้งดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมที่มีนักศึกษาหรือ บุคลากรมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก โดยให้คณะ ศูนย์ สำนัก สถาบันต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และกิจกรรมชุมนุมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบล-ภาพหมู่บัณฑิต-02.jpg