guideubon

 

โควิดอุบล เพิ่ม 421 ราย ยอดผู้ป่วยกำลังรักษา 3,918 ราย

ตำบลไพบูลย์-เพิ่ม17-รวม63.jpg

วันที่ 9 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 421 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 409 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 26,965 ราย รักษาหายสะสม 22,850 ราย กำลังรักษา 3,918 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 197 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย

ตำบลไพบูลย์-เพิ่ม17-รวม63-01.jpg

คลัสเตอร์งานกีฬาสี ต.ไพบูลย์ (ม.3,9,10,13) อ.น้ำขุ่น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นครูในโรงเรียน 2 ราย ไป กทม. กลับมาร่วมงานกีฬาสี รร. ใน รร.สัมผัส นร./ครู/ครอบครัว มีงานเลี้ยงกีฬาและมีผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย รวมผู้ป่วย 63 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 520 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์งานคอนเสิร์ตหมอลำ อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นผู้ป่วย 2 ราย สัมผัสผู้ป่วยร้านเอกมัย ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตหมอลำ 29 ม.ค.65 ที่ อ.สิรินธร สัมผัสเพื่อนและผู้ร่วมงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 40 ราย เป็นผู้ไปงานหมอลำ 37 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 3 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 240 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน มีผู้ป่วยจากร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ เข้ามาเที่ยวในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 98 ราย  เป็นพนักงานในร้าน 5 ราย และลูกค้า 93 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 256 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง อุบลราชธานี รอบสอง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง มีประวัติไปร้านเอกมัย กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 769 ราย เป็นผู้สัมผัสในร้าน 326 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 443 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2,195 คน กักตัวทุกคน สุ่มตรวจผู้ป่วย 20 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 20 ราย

คลัสเตอร์งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี ม.11 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 37 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 129 คน กักตัวทุกคน

ตำบลไพบูลย์-เพิ่ม17-รวม63-02.jpg