guideubon

 

อุบลฯ คัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว วันนี้ไป 4 จุด

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน-01.jpg

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในพิธีปล่อยขบวนเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในการออกปฎิบัติงานคัดกรองผู้ ป่วยเชิงรุก "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ"

วันนี้ มีกำหนดออกให้บริการตรวจ 4 จุด ได้แก่ ตลาดใหญ่, ชุมชนหาดวัดใต้ ,ตลาดวารินชำราบ และ ตลาดวารินเจริญศรี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่10 จังหวัดอุบลราชธานี

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน-02.jpg

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน-03.jpg