guideubon

 

ม.อุบลฯ สืบสานประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ จัดงานบุญผะเหวด

บุญผะเหวด-มออุบล-01.jpg

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีอีสาน จัด "โครงการสร้างสรรค์ประเพณี สามัคคีกันเกรา น้องอ้ายเต้าเอาบุญผะเหวด" ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

บุญผะเหวด-มออุบล-02.jpg

นายตะวัน บุญสงค์ นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ นำประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต และรับเกียรติจาก ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำนักศึกษาทุกคณะจำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง เส้นทางจากลานสันทนาการ 70 ไร่ ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

บุญผะเหวด-มออุบล-03.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน นำประกอบพิธีงานบุญ พร้อมฟังธรรมเทศนา 3 ธรรมาสน์ อาราธนาเทศน์พระเวสสันดรชาดก ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ขบวนแห่กัณฑ์หลอนจากทุกคณะ รวมปัจจัยทั้งสิ้นจำนวน 64,921.75 บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ ปัจจัยทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนในการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนทุนการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ยึดมั่นตามแบบประเพณีอีสาน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่

ซึ่งงานบุญผะเหวด หรือ บุญมหาชาติ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมายาวนานของชาวอีสาน นิยมทำกันทุกหมู่บ้าน ด้วยมีความเชื่อกันว่าหากได้ฟังเทศน์บุญผะเหวด ครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียว และจัดพิธีตั้งเครื่องคายได้ถูกต้อง อานิสงส์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอารยเมตตรัย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุข สงบ

บุญผะเหวด-มออุบล-04.jpg

คนอีสานมีวัฒนธรรมประจำชาติและประจำท้องถิ่นมาแต่โบราณกาลนับศตวรรษ จนถือเป็นฮีตเป็นคอง คือการปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษา และชุมชนได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก จึงกำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น

ด้าน นายตะวัน บุญสงค์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดกิจกรรมงานบุญนี้ขึ้นภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมงานบุญจำนวนมาก กำหนดจัด 2 วัน วันแรก ผู้เข้าร่วมงานบุญได้ดำเนินการลำดับขั้นตอนตามประเพณีที่ถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระอุปคุต พิธีอัญเชิญพระเวสสันดร ร่วมขบวนแห่พระเวสสันดร ซึ่งนักศึกษาแต่ละคณะจัดขบวนแห่ได้อย่างน่าสนใจ อาทิ การแต่งกายเป็นพระเวสสันดร ชูชก กัญหา ชาลี ขบวนนางรำ และชาวบ้านแห่ผ้าผะเหวด เป็นภาพที่สวยงามและประทับใจยิ่ง โดยขบวนแห่จากลานสันทนาการ 70 ไร่ ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งได้รับความเมตตาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และแสดงธรรมเทศนา

ส่วนวันที่สอง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า ฟังธรรมเทศนา 3 ธรรมาสน์ เรื่องพระเวสสันดรชาดก พิธีแห่ข้าวพันก้อน อาราธนาเทศน์พระเวสสันดรชาดก พระสงฆ์เทศน์แหล่ 3 รูป และขบวนแห่และถวายกัณฑ์หลอนกัณฑ์หลอนจากทุกคณะ รวมปัจจัยทั้งสิ้นจำนวน 64,921.75 บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งจะนำไปสมทบทุนในการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนทุนการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาต่อไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว

บุญผะเหวด-มออุบล-05.jpg

บุญผะเหวด-มออุบล-06.jpg

บุญผะเหวด-มออุบล-07.jpg

บุญผะเหวด-มออุบล-08.jpg

บุญผะเหวด-มออุบล-09.jpg

บุญผะเหวด-มออุบล-10.jpg