guideubon

 

ผ่าตัดจอประสาทตา ทำได้แล้วที่อุบลฯ ประหยัดเวลา รักษาได้ทันที

ผ่าตัดจอประสาทตา-อุบล-01.jpg

ถ้าพูดถึงประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในร่างกาย ได้แก่ รูป (การมองเห็น) รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่เรารู้สึกว่าสำคัญมาก หากขาดหายไป จะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมากที่สุด หนึ่งในนั้นคงไม่พ้น "ดวงตา" ครับ แน่นอน ไม่มีใครอยากอยู่ในโลกมืด ซึ่งจะหยิบ จับ เดิน วิ่ง ล้วนเป็นอุปสรรคอย่างมาก แต่ถ้าการมองเห็นของเราเริ่มผิดปกติล่ะ เราจะมีทางเลือกอย่างไรบ้าง

ผ่าตัดจอประสาทตา-อุบล-07.jpg

ส่วนประกอบของดวงตา ในทางการแพทย์มีรายละเอียดมากครับ แต่หากเป็นชาวบ้านอย่างเราๆ ก็แบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ กระจกตา (ดวงตาส่วนหน้า) กับจอตา (ดวงตาส่วนหลัง) ก็พอ โรคที่เกี่ยวกับกระจกตา ก็แบบที่เรารู้จักกันทั่วไป เช่น สายตาสั้น สายตายาว ต้อลม เป็นต้น โรคพวกนี้ ถือว่าไม่รุนแรง สามารถรักษาให้หายได้

แต่โรคที่เกี่ยวกับ จอประสาทตา นั้น จัดว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรง และอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้ เพราะจอประสาทตาเป็นอวัยวะที่เมื่อเสื่อมหรือเสียหายไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ได้เหมือนเลนส์ตาหรือกระจกตา ดังนั้น เราจึงต้องหมั่นตรวจดวงตา และรีบรักษาโดยเร็วหากตรวจพบอาการผิดปกติ

ผ่าตัดจอประสาทตา-อุบล-02.jpg

ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา จะทราบดีว่า เครื่องมือที่ทันสมัย ส่วนใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ หรือหากอยู่ต่างจังหวัด ก็จะมีเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น เนื่องจากเครื่องผ่าตัดจอประสาทตา มีราคาแพง (ไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท) อีกทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา ก็มีน้อยมาก การรักษากับโรงพยาบาลของรัฐ จึงต้องรอคิวนาน ไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือบางคนก็รอคิวถึง 6 เดือน กว่าจะได้ทำการรักษา หากเลือกไปรักษาที่กรุงเทพฯ ก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ทั้งค่ารักษา ค่าเดินทาง ค่าที่พัก อาหารการกิน ผู้ป่วยต่างจังหวัดจึงเลือกที่จะรอคิวตามแพทย์นัด ซึ่งบางครั้งก็เกิดความสูญเสียที่เราไม่คาดคิดก่อนถึงวันนัดเสียอีก

ผ่าตัดจอประสาทตา-อุบล-05.jpg

เป็นที่น่ายินดีว่า ในจังหวัดอุบลราชธานี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาอยู่ หนึ่งในนั้นคือ นายแพทย์ภนที ธีรปัญโญมานท (หรือ นพ.กิตติพัทธ์ มูลทวี) จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอตาและวุ้นตา เจ้าของคลินิกตาธีรปัญโญ อยู่ถนนชยางกูร ข้างๆ ตชด.อุบล ครับ

นพ.ภนที กล่าวกับทีมข่าวไกด์อุบลว่า ชาวอุบลฯ และจังหวัดใกล้เคียง มีปัญหาเรื่องโรคจอประสาทตาเป็นจำนวนมาก การรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือโรงพยาบาลของรัฐ ต้องรอคิวนาน 4-6 เดือน ตนจึงตัดสินใจสั่งเครื่องผ่าตัดวุ้นตา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เครื่องผ่าตัดจอประสาทตา มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท มาไว้ที่อุบลฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรอคิวได้ หรือต้องการรักษาโดยเร็ว อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร หากตัดสินใจไปรักษาที่กรุงเทพฯ

ผ่าตัดจอประสาทตา-อุบล-03.jpg

สำหรับเครื่องผ่าตัดวุ้นตานี้ เป็นเครื่องที่ทันสมัย สามารถทำการรักษาจอตาส่วนนัยน์ตา โรคจอตาขาด-หลุดลอก ล้างเลือดในวุ้นตา ลอกผังผืดจากเบาหวานขึ้นจอตา และจุดรับภาพเป็นผังผืด เป็นต้น

นอกจากนี้ ธีรปัญโญคลินิก ยังให้บริการตรวจรักษาโรคทางตาทุกชนิด ผ่าตัดสลายต้อกระจก ผ่าตัดจอตา เลเซอร์เบาหวานขึ้นตา เลเซอร์ต้อหิน วัดสายตาประกอบแว่นเด็กผู้ใหญ่ และให้คำปรึกษาโรคทางตาทุกชนิด

ผ่าตัดจอประสาทตา-อุบล-08.jpg

หากท่านใด รู้สึกมีความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา อาทิ มองเห็นสายฟ้าแลปในตา มีจุดดำๆ หรือหยากไย่ลอยไปมาจำนวนมาก มองเห็นเงาสีดำเหมือนมีม่านมาปิดบังตา นั่นคืออาการเตือนของจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก ควรรีบปรึกษาและพบจักษุแพทย์ทันที หรือโทร. 086-5993519 คลินิกตาธีรปัญโญ