guideubon

 

ศิษยานุศิษย์นับหมื่นมุ่งหน้าสู่ ลานเจดีย์พระโพธิญาณเถร

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-01.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2563  เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร วัดสาขาในประเทศ จำนวน 346 วัด วัดสาขาต่างประเทศ จำนวน 20 วัด รวม 366 วัด พร้อมอุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ สาธุชน รวมจำนวน 11,750 รูป/คน ร่วมปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา ครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ 28 ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-02.jpg

สำหรับงานรำลึก 101 ปี ชาตกาล หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และเป็นการปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่ โดยมีพระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา มารวมกันทำวัตรสวดมนต์เช้า ทำวัตรเย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนา โดยครูบาอาจารย์จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และใน16 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. จะมีพิธีสำคัญ คือ พิธีเวียนเทียนรอบเจดีย์พระโพธิญาณ เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชารำลึก ครบรอบ 101ปี ซึ่งมีพระเถรานุเถระ ศิษยานุศิษย์ และญาติโยม เข้าร่วมพิธีจำนวนมากครั้งใหญ่อีก 1 วัน

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-03.jpg

ประวัติของพระโพธิญาณเถร หรือ หลวงปู่ชา สุภัทโท เป็นพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน โดยเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณร และออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ กระทั่งได้มาสร้างวัดในพื้นที่รกร้างในหมู่บ้านพงสว่าง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหนองป่าพงในปัจจุบัน และได้เผยแผ่ธรรมะจนเป็นที่เลื่อมใสของคนไทย และชาวต่างชาติ กระทั่งได้ก่อตั้งวัดป่านานาชาติ ใช้เป็นที่บวชเรียนของพระสายวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นชาวต่างชาติ จนมีวัดสาขา และสำนักสงฆ์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เกือบ 200 แห่ง

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-04.jpg

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-05.jpg

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-06.jpg

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-07.jpg

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-08.jpg

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-09.jpg

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-10.jpg

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-11.jpg

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-12.jpg

ลานเจดีย์-พระโพธิญาณเถร-13.jpg