guideubon

 

กรมทางฯ งเร่งรัดเคลื่อนย้ายท่อ-เสาไฟฟ้า-โทรศัพท์ ให้แล้วเสร็จ

ท่อประปา-เสาไฟฟ้า-โทรศัพท์-01.jpg

วันที่ 8 ม.ค.2563 ที่สำนักงานโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข23 (แยกดงอู่ผึ้ง พร้อมทางคู่ขนาน) จ.อุบลราชธานี แห่งที่ 1 นายนพดล มหาทน ผู้ช่วยนายช่าง โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับดงอู่ผึ้งและแยกวนารมณ์พร้อมทางคู่ขนาน แขวงการทางอุบลราชธานี ที่ 1 กรมทางหลวง ได้เชิญนายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างทางลอดทางแยกดงอู่ผึ้ง-แยกวนารมณ์ พร้อมวิศวกร บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด ในฐานะผู้รับจ้างก่อสร้างในโครงการฯ ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ท่อประปา-เสาไฟฟ้า-โทรศัพท์-02.jpg

โดยเชิญตัวแทนจากหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ เข้าร่วมหารือเพื่อเร่งรัดโครงการก่อสร้างฯ หลังจากระยะเวลาล่วงเลยมา 8-9 เดือน หลังลงนามในสัญญาก่อสร้าง ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากความล่าช้าจากการย้ายสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะท่อประปา ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ 3 จุด ได้แก่ 1) บริเวณหน้าโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า-นครชัยแอร์(แยกวนารมณ์) 2) บริเวณหน้าคูโบต้า-ตะวันแดงอุบลฯ (แยกดงอู่ผึ้ง) และ 3) บริเวณข้างวัดป่าแสนอุดม (แยกดงอู่ผึ้ง) ที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายออก ทำให้วางท่อระบายน้ำของโครงการไม่ได้ ส่งผลให้ไม่สามารถทำทางเบี่ยงเพื่อให้รถสัญจรไม่ได้ จึงยังไม่สามารถลงมือขุดทางลอดตามแผนงานที่วางไว้ได้

จากการประชุมผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี ได้แจ้งว่าขณะนี้ประปาได้ตัวผู้รับเหมาที่จะเข้าดำเนินการรื้อถอนท่อประปาในบริเวณจุดก่อสร้างที่จะวางท่อระบายน้ำแล้ว โดยเตรียมเชิญผู้รับเหมารื้อถอนท่อเข้าหารือและวางแผนงานในส่วนของประปาในวันศุกร์ที่ 10 ม.ค.63 นี้

และขณะนี้ทางประปาได้ดำเนินการ สั่งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายท่อต่างๆ มาแล้ว ซึ่งอุปกรณ์จะมาถึงในวันเร็ววันนี้ ซึ่งหลังจากวางแผนกับผู้รับเหมาฝ่ายรื้อถอนท่อประปาแล้ว ทางประปาก็จะให้ผู้รับเหมารื้อท่อประปา ประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้ทันที เพื่อให้การทำงานสอดประสานกัน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำและผู้ใช้ทางเข้าออกในบริเวณรื้อถอนท่อได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด

ขณะที่ตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี และโทรศัพท์ ซึ่งได้ทำการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณโทรศัพท์ออกไปจากพื้นที่ก่อสร้างแล้วก่อนหน้านี้ ยังมีเหลือเพียงแค่บางจุดที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายแจ้งว่า จะสามารถทำการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้ทั้งหมดภายในสิ้นเดือนมกราคม 2563 นี้

 ท่อประปา-เสาไฟฟ้า-โทรศัพท์-04.jpg

นายนพดล มหาทน กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องเชิญประชุมคณะทำงานสาธารณูปโภคทุกภาคส่วนครั้งนี้เนื่องจากต้องรายงานความก้าวหน้าให้กับหน่วยเหนือได้รับทราบ หลังจากที่การทำงานเกิดความล่าช้ามาระยะหนึ่ง อันเนื่องจากสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่โยกย้ายออกจากจุดก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นจึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อให้การทำงานลุล่วงไปตามระยะเวลาที่กำหนด

และเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อให้ประชาชนทั้งผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนประชาชนผู้ใช้น้ำ ไฟฟ้า และโทรศัพท์ รวมทั้งผู้ที่ต้องเดินทางผ่านจุดวางท่อบางระยะ ต้องได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด เชื่อว่าหากทุกฝ่ายดำเนินงานตามที่ตกลงกันไว้แล้วเสร็จโดยเร็ว โอกาสที่ประชาชน และจังหวัดอุบลราชธานี จะพัฒนาและสะดวกสบายก็จะเกิดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือมาในครั้งนี้

ท่อประปา-เสาไฟฟ้า-โทรศัพท์-03.jpg

ด้าน นายเดชา นาคแท้ วิศวกรผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างฯ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด กล่าวว่า หากการเคลื่อนย้ายท่อประปา ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ดำเนินการได้โดยเร็ว โอกาสที่งานก่อสร้างทางตามแผนที่วางไว้ก็จะทำได้เร็วขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางโครงการฯ พร้อมที่จะลงมือทุกกระบวนการ โดยได้เคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะวางท่อระบายน้ำไว้หมดแล้ว ซึ่งหากท่อประปาถูกรื้อขึ้นก็สามารถมีพื้นที่วางท่อได้ โดยทางบริษัทฯ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเครื่องจักรกลหนักให้กับทางผู้รับเหมารื้อท่อประปาตลอดเวลา เพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งหากวางท่อระบายน้ำและทำทางเบี่ยงแล้วเสร็จ รถสัญจรทางเบี่ยงได้ ก็จะสามารถลงมือเจาะเข็มเพื่อทำอุโมงค์ทางลอดได้ต่อไป