guideubon

 

นศ.ม.อุบลฯ แสดง “ออนซอนเมืองอุบลราชธานี” เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ลาว

ออนซอนอีสาน-ไทย-ลาว-01.jpg

สมาชิกภาคีเครือข่ายจำนวน 12 สถาบัน เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ มหาวิทยาลัยลาว-ไทย ครั้งที่ 14 ณ สปป.ลาว ด้าน ม.อุบลฯ นำการแสดงชุด “ออนซอนเมืองอุบลราชธานี” แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ มหาวิทยาลัยลาว-ไทย ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุกกงแสง ไชยะเลิด อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้มีสมาชิกภาคีเครือข่ายจำนวน 12 สถาบัน เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ออนซอนอีสาน-ไทย-ลาว-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ กล่าวถึงโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ มหาวิทยาลัยลาว-ไทย ว่า เป็นโครงการที่ดี ในการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ตลอดสานสัมพันธ์ลาว-ไทย ในส่วนของชุดการแสดง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำชุดการแสดง “ออนซอนเมืองอุบลราชธานี” ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ความเป็นเมืองอุบลราชธานี สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วย ด้วยทำนองที่สนุกสนานทำให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งไทยและลาว ถึงขนาดร่วมกันออกมาฟ้อนรำวงกันอย่างสนุกสนานบนพื้นฐานของมิตรไมตรีต่อกัน

นอกจากนั้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในฐานะเจ้าภาพก็ได้จัดกิจกรรมสอนการรำวง และบาสโลบ ให้แก่นักศึกษาไทย ตลอดจนการแข่งกีฬาพื้นบ้าน การสอนการทำอาหารลาว และรวมถึงการพาทัศนศึกษา ณ สถานที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัดสำคัญ พิพิษพันประธานไกรสร พรมวิหาน ตลาด โรงงานผ้าไหม หอพระแก้ว ประตูชัย และตลาดเช้า สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนลาวให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

ออนซอนอีสาน-ไทย-ลาว-03.jpg

สำหรับเจ้าภาพงานสายสัมพันธ์มหาวิทยาลัยไทย-ลาว ครั้งที่ 15 คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก คาดว่าจะมีมหาวิทยาลัยจากประเทศลาวเข้าร่วมเพิ่มอีก 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยจำปาสัก และมหาวิทยาลัยสุขภาพ