guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 411 ราย วงพนันไฮโล อ.น้ำยืน ป่วย 24 เสี่ยงสูง 143 คน

วงพนันไฮโล-น้ำยืน-01.jpg

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 411 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 33 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 378 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 12,506 ราย รักษาหายสะสม 9,593 ราย กำลังรักษา 2,889 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 24 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 10 ราย

วงพนันไฮโล-น้ำยืน-02.jpg

วันนี้มีผู้ป่วยโควิดที่อายุต่ำกว่า 12 ปี จำนวน 71 ราย คิดเป็น 17.27% ของผู้ป่วย 411 ราย โดยผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นครู - นักเรียน- นักศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ในสัปดาห์ที่ผ่านมา วันละ 25 - 40 ราย) ดังนี้
วันที่ 10 ก.พ.65 จำนวน 83 คน
วันที่ 11 ก.พ.65 จำนวน 89 คน
วันที่ 12 ก.พ.65 จำนวน 57 คน
วันที่ 13 ก.พ.65 จำนวน 72 คน
วันที่ 14 ก.พ.65 จำนวน 103 คน

วงพนันไฮโล-น้ำยืน-03.jpg

คลัสเตอร์วงพนันไฮโล ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 40 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตั้งวงเล่นพนันในตำบล ผู็สัมผัสในวงพนันเพิ่ม พบเชื้อ 10/ ญาติและครอบครัว 4 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 24 ราย เป็นผู้เข้าไปเล่นพนัน/ ครอบครัว/ ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 143 คน อยู่ระหว่างกักตัว 143 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสจากหลานในโรงเรียน ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น นร.12/ ครู 1/ ญาติ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย รวมผู้ป่วย 30 ราย เป็นนักเรียน/ ครู ในโรงเรียน/ ผู้ปกครอง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 159 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น นร. อายุ 16 ปี 2 ราย เข้ามาใน อ.เมืองอุบลฯ ไปห้างสรรพสินค้า กลับไปตรวจพบเชื้อ ตรวจผู้สัมผัสในห้องเรียน/เพื่อน พบเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 13 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 57 คนอยู่ระหว่างกักตัว 57 คน

คลัสเตอร์บ้านแซ (ครอบครัว) ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 57 ปี สัมผัสผู้ป่วยจาก อ.กุดข้าวปุ้น ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน พบคนในครอบครัว/ญาติ ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย รวมผู้ป่วย 17 ราย เป็นนักเรียน/ นักกีฬา/ บุคลาการในโรงเรียน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 64 คน

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย รวมผู้ป่วย 92 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 147 คน กักตัว 147 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ป่วย 91 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 174 คน อยู่ระหว่างกักตัว 174 คน

วงพนันไฮโล-น้ำยืน-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511