guideubon

 

ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่

บริจาคโลหิต-ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่-01.jpg

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานทหาร/ตำราจ โรงพยาบาลภาคบริการโลหิต สถาบันการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วย ภายใต้โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่” ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ

ดำริห์-แสงสินธุ์ชัย-01.jpg

นายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตให้ได้ 900 ยูนิตขึ้นไป เพื่อนำโลหิตที่ได้รับการบริจาคไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ และเพื่อเป็นการต่อชีวิตและมอบความสุขให้กับผู้เจ็บป่วยและครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้ทุกหน่วยงาน และทุกคนที่ให้การสนับสนุนและร่วมบริจาคโลหิตได้รับความสุข ความภาคภูมิใจ และส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีจิตอาสาร่วมกันทำความดีต่อไป

อดุลย์-จรรยาเลิศอดุลย์-01.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดอุบลราชธานีและทุกภาคส่วน เนื่องจากตระหนักดีว่าผลของการดำเนินกิจกรรมนั้น จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความสุข ความสามัคคีให้แก่ประชาชน และทุกภาคส่วน

การบริจาคโลหิต เป็นกิจกรรมสาธารณกุศลอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยให้รอดพ้นจากการเสียชีวิต ดังนั้น การจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้เจ็บป่วย จึงต้องได้รับการสนับสนุนการบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างเต็มที่และมีความต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ ด้วยการสนับสนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

บริจาคโลหิต-ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่-02.jpg

บริจาคโลหิต-ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่-03.jpg

บริจาคโลหิต-ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่-04.jpg

บริจาคโลหิต-ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่-05.jpg