guideubon

 

ต้อนรับทีมปั่นอุบลฯ ปั่น 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน (สายอีสาน)

ปั่น4ภาค-สายอีสาน-01.jpg

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการต้อนรับทีมปั่น เครือข่ายชมรมจักรยาน จังหวัดอุบลราชธานี ในกิจกรรม "ปั่น 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน (สายอีสาน) ณ สถานีรถไฟอำเภอวาริน โดยมีผู้แทนชมรมจักรยานร่วมให้การต้อนรับ อาทิ เสือนคร เสือทบ.BOY เสือกรีนไบค์14 เสือซิงๆ เสือชิวชิว อืนทรีขี่เสือ จิตอาสา ฯ

ปั่น4ภาค-สายอีสาน-02.jpg

สำหรับกิจกรรม "ปั่น 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน เส้นทางสายอีสาน มีระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร เริ่มปั่นจากจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจุดสิ้น ณ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดิ์ดี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า มอบให้ รพ.หนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี 

ปั่น4ภาค-สายอีสาน-03.jpg