guideubon

 

ม.อุบลฯ กวาด 4 รางวัล การแข่งขันทักษะด้านการโรงแรมระดับชาติ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับชาติ (HOS Fair) ครั้งที่ 3 โดยสาขาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดงาน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 17 สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน แบ่งการแข่งขัน 7 ประเภท ได้แก่

1. การประกวดคลิปวิดีโอ
2. การแข่งขันงานฝีมือบนโต๊ะอาหาร
3. การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประเภท Cocktail
4.การแข่งขันทักษะการปูเตียงแบบสันทบ
5. การแข่งขันตอบคำถามด้านการท่องเที่ยว
6. การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. การแข่งขันการประกอบอาหาร

ทักษะด้านการโรงแรม-01.jpg

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี โดยสาขาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ หงษ์ภักดี อาจารย์วรารัตน์ บุญแฝง และคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้นำนักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ในครั้งนี้ด้วย และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน คว้ามาได้ 4 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันทักษะการปูเตียงแบบสันทบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันผสมเครื่องดื่มประเภท cocktail และ รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานฝีมือบนโต๊ะอาหาร

สำหรับรายชื่อนักศึกษา สาขาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปี 2557 ได้แก่

การแข่งขันทักษะการปูเตียงแบบสันทบ (ผู้แข่งขัน 28 คน)

รางวัลชนะเลิศนางสาวณิชกานต์ จะวรรณา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวรัตตินากร ต้นสาย

การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (ผู้แข่งขัน15ทีม)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

1.นายธีรเชษฐ์ บำรุงการ
2.นายปรีดา บุญเย็น
3.นางสาวอมรวงศ์ กุลเกลี้ยง
4.นายณรงศ์ชัย สารพัฒน์

การแข่งขันทักษะฝีมือบนโต๊ะอาหาร (ผู้เข้าแข่งขัน 14 ทีม)

รางวัลชมเชย อันดับ 1

1.นางสาวศศิวิมล สายโสภา
2.นางสาวเพ็ญพิชชา วันศิริ
3.นางสาวอรอุมา เพ็ญแก้ว