guideubon

 

กองบิน21 อุบล จัดงาน F-5 E/F ครบรอบ 40 ปี ปกป้องปฐพีน่านฟ้าไทย

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-01.jpg

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีครบรอบ 40 ปี เครื่องบินขับไล่ F-5 E/F ณ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน 21 พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ให้การต้อนรับ

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-02.jpg

พิธีเกียรติยศ 40 ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข/ค หรือ F-5E/F ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจิมเครื่องบินและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้บัญชาการทหารอากาศคล้องพวงมาลัยให้กับเครื่องบิน และมอบของที่ระลึกให้แก่ อดีตผู้บังคับฝูงบินที่มีเครื่องบินขับไล่แบบ F-5 E/F เข้าประจำการ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งความสำเร็จของเครื่องบินขับไล่แบบ F-5 E/F

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-03.jpg

สำหรับเครื่องบินขับไล่แบบ F-5 E/F เข้าประจำการในกองทัพอากาศครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2521 โดยกองทัพอากาศได้จัดหาเขี้ยวเล็บที่ทรงนภานุภาพในขณะนั้น คือ เครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดียวแบบ F-5E จำนวน 17 เครื่อง และสองที่นั่งแบบ F-5F จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งเป็นรุ่นหัวกลมมาตรฐาน (Conical Nose) ได้รับการกำหนดให้เป็นเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข และ ค โดยบรรจุเข้าประจำการ ณ ฝูงบิน 102 กองบิน 1 นครราชสีมา ต่อมาภายหลัง ได้ย้ายไปประจำการ ณ ฝูงบิน 711 กองบิน 71 สุราษฎร์ธานี (กองบิน 7 ในปัจจุบัน)

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-04.jpg

ในปี พ.ศ.2524 กองทัพอากาศได้จัดหา F-5 E/F รุ่นหัวแบนหรือปากฉลาม (Shark Nose) ที่มีการเสริมชายหน้าปีก เพื่อเพิ่มแรงยกและเสถียรภาพในการบินที่ความเร็วต่ำ บรรจุประจำการ ณ ฝูงบิน 403 กองบิน 4 ตาคลี จำนวน 20 เครื่อง ก่อนย้ายไปประจำการ ณ ฝูงบิน 211 กองบิน 21 อุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2537

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-05.jpg

ในปี พ.ศ.2530 กองทัพอากาศได้จัดซื้อ F-5E อีกจำนวน 10 เครื่อง โดยในรุ่นที่จัดซื้อนี้ เป็นเครื่องบินรุ่นหัวกลมมาตรฐาน ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ที่ประจำการอยู่ ณ ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ 26 (Aggressor) ฐานทัพอากาศคล๊าก ประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากผ่านการตรวจสภาพแล้ว ได้บรรจุเข้าประจำการ ณ ฝูงบิน 231 กองบิน 23 อุดรธานี จำนวน 6 เครื่อง ร่วมกับ F-5 A/B และ RF-5A

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-06.jpg

และในปี พ.ศ.2539 เครื่องบินทั้งหมดได้ย้ายไปประจำการ ณ ฝูงบิน 711 กองบิน 71 ซึ่งต่อมาได้รับการปรับโครงสร้างเป็น ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ได้มีการปรับย้าย F-5E จากฝูงบิน 701 กองบิน 7 ทั้งหมด 11 เครื่อง ไปประจำการ ณ ฝูงบิน 211 กองบิน 21 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-07.jpg

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ของการบรรจุเข้าประจำการนั้น F-5 E/F เป็นเครื่องบินรบที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอกประเทศ และผ่านสมรภูมิที่สำคัญ อาทิ การรบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และกรณีพิพาทบ้านร่มเกล้า เป็นต้น

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-08.jpg

กองทัพอากาศได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ตลอดจนเกียรติประวัติของเครื่องบินขับไล่แบบ F-5 E/F จึงได้จัดพิธี “เกียรติยศ 40 ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข/ค” ขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่เครื่องบิน ผู้บังคับบัญชา นักบิน และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินที่เคยปฏิบัติงานกับเครื่องบินดังกล่าว รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-09.jpg

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-10.jpg

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-11.jpg

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-12.jpg

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-13.jpg

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-14.jpg

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-15.jpg

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-16.jpg

40ปี-F5-EF-wing21-อุบล-17.jpg