guideubon

 

มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบอุทกภัย

ทุนการศึกษา-ครอบครัวประสบอุทกภัย-01.jpg

วันที่ 20 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุม สพป.เขต 1 อุบลราชธานี  นายนิมิตร สิทธิไตรย์ รองประธานมูลนิธิอุบลราชธานี อนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิ และ ตัวแทนจากสมาคมชาวอุบลราชธานี และมูลนิธิพัฒนาอุบล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำท้องถิ่น จำนวน 200 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท โดยมี นาย ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.เขต.1 ให้การต้อนรับ

ทุนการศึกษา-ครอบครัวประสบอุทกภัย-02.jpg

มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์ของ พล.ต.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ผู้มีคุณูปการต่อเมืองอุบลราชธานี ซึ่งขณะนี้ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการกรมศิลปากร ให้สามารถสร้างได้แล้ว คาดว่าจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในเร็วๆนี้

ทุนการศึกษา-ครอบครัวประสบอุทกภัย-03.jpg