guideubon

 

ตามติด โครงการก่อสร้างทางลอด ดงอู่ผึ้ง-วนารมณ์ จ.อุบลฯ

ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมณ์-001.jpg

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ไกด์อุบลติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางลอดทางแยก บริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง และสี่แยกวนารมณ์ อ.เมือง อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างทางลอดเพื่อแก้ปัญหารถติดในจังหวัดอุบลราชธานี

หลังจากมีการลงนามสัญญารับเหมาก่อสร้าง เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  ผู้รับเหมาได้เริ่มเข้าดำเนินงานก่อสร้าง โดยการเคลียร์พื้นที่บริเวณใกล้จุดก่อสร้างทั้งสองแห่ง และวางท่อระบายน้ำ โดยล่าสุด ความคืบหน้าของโครงการฯ ผู้ก่อสร้างได้ทำการวางท่อระบายน้ำเกือบเสร็จทั้งหมดตามแผนงาน ซึ่งการดำเนินการวางท่อระบายน้ำดังกล่าว ไม่ได้รบกวนการสัญจรบนผิวจราจรเดิม หรือหากรบกวนก็เป็นจำนวนน้อยมาก รถยังสัญจรไปมาบนผิวจราจรเดิมได้เป็นปกติ

ขณะที่การรื้อย้ายเสาไฟฟ้าของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและโทรศัพท์ ได้ดำเนินการเกือบแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์  ทว่าที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่คือ การย้ายท่อประปาในพื้นที่ ที่จะใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งกรณีดังกล่าว ทำให้โครงการก่อสร้างอาจล่าช้าออกไปจากกำหนดเดิม ซึ่งเดิมแผนงานจะต้องเริ่มทำการขุดทางลอดในราวเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้นจึงต้องเลื่อนออกไป

ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมณ์-002.jpg

โดยการเริ่มขุดทางลอดในบริเวณผิวจราจรที่สี่แยกดงอู่ผึ้ง และสี่แยกวนารมณ์ อาจต้องเลื่อนออกไปในราวเดือนมีนาคม 2563 หรืออาจล่าช้ากว่านั้น อย่างไรก็ตาม ต่อเมื่อใกล้ช่วงขุดทางลอดในบริเวณพื้นผิวจราจรในสี่แยกทั้งสองแห่ง ทางโครงการจึงจะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเริ่มใช้ทางเลี่ยง และทางเบี่ยง ซึ่งขณะได้ดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อแนะนำทางเลี่ยงจุดก่อสร้างให้ประชาชนได้รับทราบไปบ้างแล้ว และอาจต้องให้ประชาชนช่วยกันเผยแพร่ต่อๆ กันไป เพื่อให้รับทราบกันอย่างกว้างขวางอันจะเป็นการช่วยกันลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงที่การขุดและก่อสร้างทางลอดทั้งสองแห่งจะเริ่มต้นขึ้น

ขณะที่ป้ายบอกทางๆ โครงการก็จะเริ่มวางป้ายบอกทางเลี่ยงจุดก่อสร้างในราวเดือนมกราคม 2563 เพื่อให้ประขาขนศึกษาและเคยชิน รวมทั้งทางเบี่ยงบริเวณรอบจุดก่อสร้างที่สี่แยกทั้งสองแห่ง เผื่อประชาชนจำเป็นต้องใช้กรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการสัญจรรอบวงเวียนช่วงก่อสร้างจะเป็นการวนรถด้านซ้าย และจะมีป้ายบอก แต่ทางที่ดีหากหลีกเลี่ยงได้ควรใช้เส้นทางเลี่ยงเส้นทางอื่นที่กำหนดไว้จะดีกว่า โดยประชาชนสามารถศึกษาเส้นทางเลี่ยง และทางเบี่ยง ไว้ล่วงหน้าได้ดังนี้ 

ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมณ์-003.jpg

เส้นทาง ศรีสะเกษ ไปยโสธร
https://youtu.be/qCiyY_NoVI0

เส้นทางยโสธร ไปอำนาจเจริญ
https://youtu.be/uKk2Gzi0hPA

เส้นทางอำนาจเจริญ ไปตระการพืชผล
https://youtu.be/d1AOjMJmmW8

เส้นทางจาก ตระการพืชผล+พิบูลมังสาหาร - เข้าเมืองอุบลฯ และเลี่ยงแยกวนารมณ์
https://youtu.be/Degv59Dbp3o

ทางเบี่ยงในบริเวณรอบวงเวียนในช่วงการก่อสร้าง
https://youtu.be/DLH2-V3gIeE