guideubon

 

ม.อุบลฯ ชนะเลิศ ประกวดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพารา ระดับประเทศ

หมอนฟ้าคราม-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-01.jpg

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ยางพาราอัตลักษณ์ ในหัวข้อ "หมอนยางพื้นถิ่น (Local Premium)" ผลงาน หมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพ รับโล่รางวัล และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าประกวด 2 ผลงาน คือ หมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพ และหมอนเตยหนาม-สาม-แบ บ้านโคกระเวียง จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ผลงาน หมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพ ของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี นางสาวกัญญารัตน์ พรมมานอก และ นางสาวโสภา อ่างคำหงส์ เข้านำเสนอผลิตภัณฑ์หมอนยางพื้นถิ่นจากการสร้างสรรค์ ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังกล่าว สมาชิกในทีมประกอบด้วย

- นางสาวกัญญารัตน์ พรมมานอก
- นางสาวโสภา อ่างคำหงส์
- นางสาวรัตนากร ดอกไม้
- นางสาวสุวรรณา วรครุฑ
- นางสาวเกษมณี ลาปะ
- นางสาวอุบลรักษ์ ภิลาคุณ
- นายอดิศักดิ์ ไพกะเพศ และ
- นายธนพล ชินฮาด

หมอนฟ้าคราม-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-02.jpg

นางสาวกัญญารัตน์ พรมมานอก กล่าวว่า ทีมนักศึกษาเราได้แนวคิดจากการสังเกตข้าวของเครื่องใช้ เครื่องนุ่มห่มของคนในอำเภอเขมราฐ ซึ่งหมอนมีลักษณะเป็นหมอนขิดสี่เหลี่ยม เบาะนอนสี่เหลี่ยมพับเก็บได้ คนท้องถิ่นเรียกว่า ฟูก มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากพอสมควร เคลื่อนย้ายได้ยาก ด้านในเป็นนุ่น ทีมงานจึงมีแนวคิด ที่จะนำหมอนและฟูกมารวมกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และออกแบบให้มีลักษณะที่ทันสมัยน่าใช้

หมอนฟ้าคราม-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-03.jpg

ผลิตภัณฑ์หมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพ มีลักษณะเป็นหมอนและมีเบาะนอนในตัว เมื่อพับเก็บจะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมสามารถใช้เป็นหมอนสำหรับผู้ที่ชอบนอนหมอนสูงๆ เมื่อคลี่ออกมาจะมีหมอนและมีเบาะนอนในตัว มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายไปในสถานที่ต่างได้ง่าย ส่วนไส้หมอนเดิมชาวบ้านจะใช้นุ่น ทีมงานจึงมีการปรับเปลี่ยนโดยการนำน้ำยางพารามาตีเป็นฟองน้ำยางพารา เพื่อเป็นไส้หมอนแทนนุ่น ผ้าที่ใช้ทำเป็นปลอกนั้น เป็นผ้ามัดหมี่ย้อมครามซึ่งเป็นผ้าทอมือ ฝ้ายและต้นคราม เรียกสีครามว่าสีนิล สีหม้อ หรือสีหม้อนิล นิยมนำไปย้อมผ้า และมัดเป็นลาย เรียกว่า ผ้าย้อมคราม คนในท้องถิ่นนิยมทอผ้าแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อ ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ แต่ยังไม่มีการนำผ้าไปผลิตเป็นปลอกหมอน ทีมงานจึงมีความสนใจที่จะนำผ้ามัดหมี่ย้อมครามทำเป็นปลอกหมอน การนำผ้าครามมาทำเป็นปลอกหมอนนั้นเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วและยังเป็นการอนุรักษ์ต้นครามไว้อีกด้วย

หมอนฟ้าคราม-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-04.jpg

หมอนยางพารามีสมบัติเด่น มีความนุ่มและยืดหยุ่นสูง พร้อมกับปรับสภาพคืนตัวได้ดีเยี่ยม กระจายน้ำหนักบริเวณศีรษะได้เป็นอย่างดีจึงทำให้ผู้นอนไม่รู้สึกปวดเมื่อยระหว่างการนอนหลับ ระบายความชื้น ระบายอากาศได้ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ มีความทนทาน ดังนั้นผลิตภัณฑ์หมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพจึงตอบโจทย์สำหรับทุกเพศทุกวัย และซึ่งลักษณะรูปทรงหมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพมีรูปทรงทันสมัย สวดลายสวยงามอย่างไทย ดึงดูความสนใจ หลับสบายสุขภาพดี

หมอนฟ้าคราม-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-05.jpg

ทั้งนี้ ผลงานชนะเลิศ หมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพ ยังได้รับโอกาสเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Thailand Rubber Expo 2019 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาอีกด้วย

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว