guideubon

 

ความคืบหน้าการก่อสร้าง พระอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-01.jpg

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ ได้ร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ พลเอก อดีตรองนายกรัฐมนตรี พลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร อดีต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นาย วิรุจ วิชัยบุญ รอง ผวจ.อุบลราชธานี นาย เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี,พลตรี พิชิต วันทา, พันเอก วิชิต มักการุณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 และ พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานมูลนิธิฯ พร้อมกรรมการ และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-02.jpg

ที่ประชุมได้สรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่เกิดอุทกภัยจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ในห้วงเดือนกันยายน 2562 น้ำท่วมจังหวัดอุบลฯ ทางมูลนิธิฯได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ อาทิ มณฑลทหารบกที่ 22 กรมทหารราบที่ 6 เทศบาลนครอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ โดยได้รับบริจาคสิ่งของ นำมาบรรจุถุงยังชีพ รวมทั้งประกอบอาหารสด นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตามศูนย์อพยพต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดอุบลฯ โดยแจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน 42,641 ถุง และประกอบอาหารแจกจ่ายจำนวน 35,655 กล่อง

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-03.jpg

และหลังจากน้ำลด ยังได้นำเงินที่ได้จากการบริจาค ไปมอบให้เด็กนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ จากสำนักงานเขตการศึกษา และ นายอำเภอต่างๆ โดยได้มอบไปแล้วจำนวน 1,130 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 1,130,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 620 ทุน (สพป.2,3, สพม.29 และ รร.เอกชน) และในโอกาสนี้ พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ ยังได้มอบเงินที่มีผู้บริจาคผ่านท่านมาร่วมสมทบทุนในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดอุบลฯ อีก 400,000 บาทด้วย

ส่วนการก่อพระสร้างอนุสาวรีย์ กรมศิลปากรได้ส่งผู้เชี่ยวชาญและสถาปนิกลงตรวจพื้นที่ และกำหนดจุดที่จะสร้างพระอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ จำนวน 2 ครั้ง โดยให้คำแนะนำต่างๆกับทางมูลนิธิฯ ซึ่งจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามคำแนะนำต่อไป โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางเทศบาลนครอุบลฯ ที่จะต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ บริเวณที่จะก่อสร้างซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่าย ที่ประชุมมูลนิธิฯ มีมติให้ใช้เงินของทางมูลนิธิฯ รับผิดชอบทั้งหมด ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการในการทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์ และพิธีการเปิดพระอนุสาวรีย์ โดยมี นาย วิรุจ วิชัยบุญ รอง ผวจ.อุบลราชธานี, นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัด อุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, พลตรี พูลศักดิ์ สมบูรณ์, ผอ.นพรัตน์ ทองแสง, นายถาวร เดชป้องหา, พลตรี เสริมศักดิ์ แสนทวีสุข, ผอ.อภัย สบายใจ และ พันเอก มงกุฏ แก้วพรหม ร่วมกันเป็นคณะทำงานเตรียมการ

อนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-05.jpg

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้จัดสร้างรูปหล่อ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ รวมทั้งเหรียญที่ระลึก เพื่อให้ประชาชนได้เช่าบูชา และมีส่วนร่วมในการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ด้วย

ชาวอุบลฯ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

อุบลฯ เตรียมสร้างอนุสาวรีย์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์