guideubon

 

สวนสัตว์อุบลฯ เสริมฟาง เพิ่มสปอร์ตไลท์ รับมือภัยหนาวให้กับสัตว์ป่า

สวนสัตว์อุบล-ภัยหนาว-01.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงในช่วงนี้ เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้นำกระสอบหนาๆ มาปูเป็นที่นอนให้กับสัตว์นักล่า เช่น เสือ และสิงโต พร้อมกับนำฟางแห้งมาปูรองให้กับสัตว์ชนิดอื่นๆ ทั้งภายในคอกกักและส่วนจัดแสดงต่างๆ อาทิเช่น เต่าซูลคาต้า และกวางชนิดต่างๆ อีกทั้งยังเปิดไฟสปอร์ตไลท์ ให้สัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่สัตว์อีกด้วย

สวนสัตว์อุบล-ภัยหนาว-02.jpg

สวนสัตว์อุบลราชธานี ชื่อเดิม อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน ต.ขามใหญ่ อ.เมือง อุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,217 ไร่ 

สวนสัตว์อุบล-ภัยหนาว-03.jpg

เริ่มดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยวางรูปแบบของสวนสัตว์อุบลให้เป็น Jungle Park นั่นคือ การนำสวนสัตว์เข้ามาผสมผสานกับความสมบูรณ์ของป่าไม้ภายในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก และการฟื้นฟูระบบนิเวศน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานชื่อว่า "สวนสัตว์อุบลราชธานี" เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556

สวนสัตว์อุบลราชธานี เริ่มทดลองเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 และได้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

สวนสัตว์อุบล-ภัยหนาว-04.jpg

สวนสัตว์อุบลราชธานี เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 045-252761